mormon.org Pandaigdigan

Hi ako si Matthieu

  • Matthieu Bennasar
  • Matthieu Bennasar
  • Matthieu Bennasar
  • Matthieu Bennasar
  • Matthieu Bennasar
  • Matthieu Bennasar
  • Matthieu Bennasar
  • Matthieu Bennasar

Tungkol sa Akin

Pamilya: Kasal ako sa babaing pinangarap ko at mapalad kaming magkaroon ng napakatibay na pagsasamahan mula nang magkakilala kami. Ang ugnayang ito siguro ang higit na makapagsasabi kung sino ako, bukod sa kaugnayan ko sa Diyos. Ito ang talagang pinakamahalaga sa akin. Kami ay maliligayang magulang ng tatlong anak, na edad lima hanggang sampu. Masaya kaming kasama sila, minamasdan ang kanilang pag-unlad, pinupuri ang kanilang umuusbong na talento o kaya’y nakikipaglaro sa kanila. Tila may angkin silang kabanalan, parang ganoon, kadalasan … Trabaho: Kasosyo ako sa isang boutique consulting firm. Labindalawang taon na akong nagtatrabaho bilang consultant, tumutulong sa mga kumpanya sa pagdisenyo ng kanilang risk management strategy, pagpapatupad ng information security management system o pagbuo ng isang business continuity plan. Parang hindi magandang pakinggan pero gusto ko ito at maganda talaga ito! Nasisiyahan akong tumulong sa lahat ng kapaki-pakinabang na organisasyon, mula sa malalaking kumpanya hanggang sa maliliit na lokal na industriya at sa lahat na. Nakilala ako at maraming alam sa negosyo at nakasulat ng isang aklat na ginawaran ng parangal tungkol sa business continuity planning ilang taon na ang nakararaan. Kaugnay nito: - Natupad ang pangarap ko noong bata pa, naipasa ko ang aking Mountain Leader certification noong 2009 at nasisiyahan sa rock at ice climbing, mountain hiking at skiing. Kapag nasa bundok ako pakiramdam ko’y malaya ako, naiibsan ang bigat na dulot ng makabagong pamumuhay at nagkakaroon ako ng koneksyon sa Kalikasan na tila palaging may ipinahihiwatig sa Tao. - Natutuwa akong magsulat ng tula, maiikling kuwento, personal journal, mga sanaysay at lahat ng bagay na tumutulong para makapag-isip ako. - Nagle-lecture din ako sa dalawang unibersidad tungkol sa risk management, na kumukuha ng mga ideya mula sa aking mga karanasan sa bundok para sa daigdig ng pagnenegosyo. Para sa akin, ang pagbabahagi ng kaalaman sa mga gustong matuto ang pinakamagandang karanasan ko.

Bakit Mormon Ako

Pinili kong maging Mormon dahil naniniwala ako na ang mga turo at pamantayan ng simbahang Mormon ay kumakatawan sa isipan at kalooban ng Diyos at naniniwala ako sa isinasaad ng pangalan nito, na ito ang Simbahan ni Jesucristo. Naniniwala ako na ang taong itinuturing na propeta ng mga Mormon ay tunay na tagapagsalita ng Diyos sa lupa. Pinili kong maging Mormon kahit na nakatira ako sa isang bansa na kung saan mali pa rin ang pagkaunawa ng mga tao tungkol sa relihiyong ito. Sa ibang simbahan lumaki ang mga magulang ko at pinili nilang sumapi sa simbahang Mormon matapos ang masusing pagsisiyasat at espirituwal na pagpapatibay. Nagpapasalamat ako na ipinasa nila sa akin ang mga turo na pinaniwalaan nila noon. Gayunman hindi nila maipapasa ang kanilang sariling katapatan at mga paniniwala. Batay sa inilaan nila, bumuo ako ng sarili kong opinyon at humingi rin ako ng espirituwal na pagpapatibay.

Paano ko ipinamumuhay ang aking pananampalataya

Ang pagiging Mormon ay hindi lang laging pagsisimba tuwing Linggo. Hindi lang ito paraan ng pamumuhay. Nakahalo na ito sa bawat aspeto ng aking buhay, at hindi na ito maihihiwalay sa bawat himaymay nito. Gayunman, iginagalang ko ang iba pang mga relihiyon. Marami sa mga kaibigan ko ang mula sa ibang relihiyon o mga ateista at nakakatuwang magbahagi ng aming iniisip at pinaniniwalaan. Sa paglilingkod ko sa simbahan, sinisikap kong mag-ukol ng panahon sa kabataan, lalo na sa pag-akyat, pagha-hiking, o paghahanda sa kanila para sa mga hamon sa hinaharap. Kabilang din sa pagiging Mormon ang pangangalaga sa bawat isa, pagtulong sa mga nangangailangan, pagkakaroon ng matibay na pagkikipag-ugnayan at isama ang lahat ng ito sa mga gawain sa araw-araw (kabilang ang panalangin o pagbabasa ng mga banal na kasulatan). Hayagan kong sinasabi ang tungkol sa relihiyon ko kahit na nakatira ako sa isang bansa kung saan ang relihiyon ay itinuturing na napakapribado. Hindi ko pinagpipilitan ito ngunit natuklasan ko na karamihan sa mga tao ay interesado at nag-uusisa sa iyong pagkatao, lalo sa iyong relihiyon.