mormon.org Pandaigdigan

Hi ako si Lola

  • Lola Ogunbote
  • Lola Ogunbote
  • Lola Ogunbote
  • Lola Ogunbote
  • Lola Ogunbote
  • Lola Ogunbote
  • Lola Ogunbote
  • Lola Ogunbote

Tungkol sa Akin

Ako’y bata pang propesyonal na gustung-gusto ang abugasya. Nakatapos ako ng abugasya at naging barrister noong 2010. Mahilig ako sa isports, lalo na sa football, at gustung-gusto kong nakikinig at kumakanta ng ukol sa ebanghelyo. Gusto kong malaman ang tungkol sa mga tao at iba’t ibang kultura, kaya mapalad akong makalibot sa iba’t ibang panig ng mundo. Plano kong maglakbay pa nang maraming beses. Ako’y isang kapatid at kailan lang ay naging tita—at napakagandang karanasan nito.

Bakit Mormon Ako

Mormon ako dahil pinasasaya ako nito. Dahil dito nakapokus ako sa layunin at puno ng kapayapaan ang buhay ko. Mormon ako dahil tinutulutan ako nitong gawing SENTRO ng buhay ko si Jesucristo araw-araw. Mormon ako dahil dito’y umuunlad, lumalago ako at nakikilala ko ang sarili ko at nalalaman ko ang plano ng Diyos para sa akin.

Paano ko ipinamumuhay ang aking pananampalataya

Hangga’t maaari ipinapakita ko ang aking pananampalataya sa aking mga gawa. Hindi ako perpekto, kaya’t nag-aaral ako at nagpapakabuti araw-araw. Sa simbahan tungkulin kong magplano ng masasayang kaganapan para sa mga kabataan. Sinisikap naming magsama-sama minsan sa isang buwan, at niyayaya ang aming mga kaibigan. Kailan lang kasali ako sa pagpaplano ng isang boat party sa River Thames. Ang saya namin nang gabing iyon at nag-party kami nang todo!!! Natuturo din ako sa kababaihan ng aming Simbahan tuwing huling Linggo ng buwan. Tinatalakay namin ang nadarama namin kay Jesucristo at sa impluwensya Niya sa aming buhay.