mormon.org Pandaigdigan

Hi ako si Lacey

  • Lacey John
  • Lacey John
  • Lacey John
  • Lacey John
  • Lacey John
  • Lacey John
  • Lacey John
  • Lacey John

Tungkol sa Akin

Nakatapos ako ng kolehiyo, at nakipagpaligsahan ako bilang student-athlete sa Women’s Swimming and Diving team ng Unibersidad. Ako ay two-time individual NCAA champion, naging 26-time All-American, miyembro ng US-Open, American, at NCAA championship record setting relay teams ng paaralan. Naging team captain ako nang dalawang taon, at senior member ng unang NCAA National Championship Team. Nabanggit ako bilang nangungunang babaing student-athlete noong 2008. Nakipagkumpetensya ako sa iba’t ibang bansa bilang miyembro ng USA Swimming team nang 5 taon, 2005-2009. Miyembro ako noon ng American at World Record Relay teams at nanalo ng ilang medalya sa World Championship at Pan Pacific Games. Noong 2008, nanalo ako ng silver medal sa Beijing, China Olympic Games. Nagtapos ako sa kolehiyo noong 2009 na may degree sa Physical Education. Kalaunan nang taong iyon, napili ako sa lahat ng Division I, II at III na mga babaing atleta sa iba’t ibang laro bilang 2009 NCAA Woman of The Year. Malaking karangalan ito, at itinuturing ko itong pinakamataas na naabot ko. Kamakailan, ikinasal ako sa Mesa, AZ Temple sa lalaking pangarap ko. Hindi na ako nakikipagkumpetensya sa aking isports, pero natutuwa akong ibahagi ang karanasan ko sa mga kabataan sa mga swim clinic at sa pagsasalita ko sa iba’t ibang panig ng bansa. Full-time ang trabaho ko bilang aquatics coordinator para sa campus recreation center sa unibersidad sa aming lugar. Gustung-gusto kong nakikita ang pool at namamahala sa mga tauhan at pagpapatakbo ng pasilidad. Ako’y aktibo sa aming ward at gustung-gusto kong tulungan ang mga kabataan. Ako’y counselor sa Young Women at nasisiyahan akong masdan ang mga dalagita na nagiging magagandang dalaga ng Diyos.

Bakit Mormon Ako

Mormon ako dahil kung hindi sa walang-hanggang pananaw na hatid ng ebanghelyo, hindi ko mararating ang naabot ko sa aking laro o propesyon. Dahil sa pananalig ko sa plano ng Diyos para sa akin, alam ko na higit ang halaga ko kaysa alinmang medal o award. Alam ko na ang tanging paraan para maabot ang ating ganap na potensiyal ay sa tulong ni Jesucristo. Mararating natin ang pinakamataas na hindi makakayang isapelikula!

Paano ko ipinamumuhay ang aking pananampalataya

Ipinamumuhay ko ang aking relihiyon sa pagtulong sa mga tao sa aking paligid. Sinisikap kong ibahagi ang aking patotoo at hinihikayat ang iba na hanapin ang kanilang landas at matibay na manalig. Ipinamumuhay ko ang aking relihiyon sa pagtatakda ng mga mithiin hindi lamang sa buhay na ito, kundi sa kabilang buhay rin.