mormon.org Pandaigdigan

Hi ako si takara

  • Kazuta Takara
  • Kazuta Takara
  • Kazuta Takara
  • Kazuta Takara
  • Kazuta Takara
  • Kazuta Takara
  • Kazuta Takara
  • Kazuta Takara

Tungkol sa Akin

Nakatira ako sa Chiba Prefecture, at may lima akong anak. Ang Japan ay isang bansa kung saan ang fertility rate ay patuloy na bumababa, kaya nagugulat ang iba na lima ang anak ko, pero masaya akong mamuhay na napaliligiran ng magagandang mga bata. Bilang negosyante, marami akong ginagawa araw-araw, pero masaya ang buhay ko dahil sa balanse ang oras ko sa trabaho, oras sa pamilya, at oras para sa sarili ko. Kapag day-off ko, nagsese-surfing ako sa mga alon sa dagat, at nababawasan ang stress ko kapag nakasakay sa sa aking Harley Davidson motorcycle—inabot ng anim na taon para makumbinsi ko ang asawa ko na payagan akong bilhin iyon! Ang isa pang dahilan kung bakit nagagawa ko ang mga bagay na ikinasisiya ko ay dahil sa maunawain ang asawa ko. Salamat!

Bakit Mormon Ako

Sa sitwasyon ko, Mormon ang mga magulang ko, kaya nagsisimba na ako mula pa noong bata ako. Nang nasa hustong edad naako at may sarili na kong opinyon, nagsimula akong magduda kung namumuhay nga ba ako bilang isang Mormon dahil ito ang gusto ko. May pagkakataon din na naisip ko na sa pagsunod sa iba’t ibang mga utos (patakaran) ay hindi ako nagiging gaanong malaya, at nadama ko pa na pinalalampas ko ang masasayang bagay sa buhay. Ngunit nang nalaman ko na ang buhay na ito ay isang proseso para magkaroon ng kaligayahan na magpapatuloy magpakailanman, ang mga turo ni Jesucristo na itinuro sa akin sa simbahan ay naging napakahalaga sa akin. Nais kong patuloy na ipasa sa aking mga anak ang mahahalagang aral at tradisyon na ipinasa sa akin ng mga magulang ko.

Paano ko ipinamumuhay ang aking pananampalataya

Ang sawikain ko sa buhay ay ‘kung hindi masaya ang buhay, nasasayang lang ito.’ May gawain akong dapat gampanan bilang ama, bilang miyembro ng lipunan, at bilang Mormon. Palagay ko ang misyon ko sa buhay ay turuan at palakihin ang mga anak ko bilang isang ama, gumawa nang buong lakas ko at mag-ambag sa lipunan bilang miyembro nito, at mamuhay nang mabuti upang makapagdulot ako ng kagalakan sa iba bilang Mormon. Para magawa ang mga bagay na ito nang masaya, nadarama ko na dapat munang masiyahan ako sa buhay, kaya nagpupunta ako sa dagat na gustung-gusto ko, sumasakay sa aking motorsiklo, at naglilibot kasama ang pamilya ko. Hindi ko nadarama na kakaiba ang pamumuhay ko bilang isang Mormon. Sa halip, karaniwan akong namumuhay na puno ng layunin at kahulugan para maligayang makasama magpakailanman ang pinakamamahal kong pamilya. Ang isang aspeto ng aking masayang buhay ay na kahit maaliwalas ang kalangitan sa araw ng Linggo, nagsisimba ako sa halip na magpunta sa karagatan.