mormon.org Pandaigdigan

Hi ako si Jeremy Jones

  • Jeremy Jones
  • Jeremy Jones
  • Jeremy Jones
  • Jeremy Jones
  • Jeremy Jones
  • Jeremy Jones
  • Jeremy Jones
  • Jeremy Jones

Tungkol sa Akin

Lumaki ako sa Farmington, nagpatimog ako sa pagdaan ng mga taon at napunta ako sa Sandy. May asawa ako’t 2 anak na pakiramdam ko’y siyang tanging mahalaga sa akin sa mundong ito!! Mahilig ako sa skateboarding at sa gayong pamumuhay. Snowboarder ang trabaho ko. Mahal na mahal ko ang SLC, dito ako naninirahan, nabubuhay, at mamamatay. Pinupukaw ng Utah ang aking mga ambisyon, pinasisigla ang hangarin kong mabuhay nang mas mainam at maging mas mabuting ama, asawa at nilalang. Hindi ko lubos na maunawaan kung paano ako nagkaroon ng magandang asawa at nagkaanak pa kami, nakakataba ng puso at damdamin iyon na hindi maipaliwanag at higit pa sa anumang kasiyahang nadama ko sa buhay ko!!

Bakit Mormon Ako

Bakit hindi? Mahal na mahal ko ang pamilya ko, at gusto kong mapasakanila ang mas mabubuting bagay kaysa maihahandog ng mundo. Matututuhan nila ang mga bagay sa Simbahan na maaaring hindi ko maituro sa kanila. Ang ebanghelyo ni Jesucristo ay puno ng mga positibong bagay at naghihikayat ng kabutihan, at iyan ang mahalaga para sa akin!! Kaya nga… Bakit hindi?

Paano ko ipinamumuhay ang aking pananampalataya

Naniniwala ako sa pagiging tapat sa aking mga paniniwala, sa aking puso, sa aking mga mithiin. Gagawin ko ang lahat para sa aking asawa’t mga anak, sila at ang kanilang mga pangangailangan ay HINDI ko ipagpapalit sa anuman sa mundong ito. Ito ang mithiin at pangako ko sa buhay. Ito ang aking pananampalataya!