mormon.org Pandaigdigan

Hi ako si Felipe Santos

  • Felipe Santos
  • Felipe Santos
  • Felipe Santos
  • Felipe Santos
  • Felipe Santos
  • Felipe Santos
  • Felipe Santos
  • Felipe Santos

Tungkol sa Akin

Ako’y binatang mahilig sumali sa sports; gustung-gusto ko ang sumayaw, at makibahagi sa mga aktibidad kasama ang aking mga kaibigan. Mahilig akong makipagkaibigan at makipagkilala sa mga tao. Sa unibersidad, madalas itong mangyari dahil sa dami ng mga taong nagpupunta doon. Sa huli ang unibersidad ang naging priyoridad ko sa buhay, dahil sa pamamagitan ng pag-aaral, marami akong natututuhan.

Bakit Mormon Ako

Mormon ako dahil ang pagiging Mormon ay pagiging masaya.

Personal na mga Kuwento

Anong mga pagpapala ang dumating dahil sa pananampalataya mo kay Jesucristo?

Sa pamamagitan ng aking pananampalataya, natanggap ko ang malaking pagpapala sa aking buhay, na walang-iba kundi ang kaalaman na ang Diyos ay buhay at mahal Niya ako. Natuklasan ko ito matapos kong matuklasan na mayroon akong pambihirang uri ng kanser, dahil masayahin akong tao na hindi nagkaroon ng anumang [problema sa kalusugan], napakahirap dahil di ko inakala na magkakaroon ako ng kanser. Nabigla ako sa resultang ito ng pagsusuri. Naniniwala kong regalo ito sa akin sa panahon sa aking buhay kung kailan hinintay ko ang mga resulta ng pagsusuri. Sa halip na panghinaan, naging napakalakas ko, at nagkaisang mabuti ang aking pamilya at ang mga tao. Sa pamamagitan ng aming pananampalataya, hinangad namin ang kalakasan na marahil hindi alam ng isang tao na mayroon siya nito. Sa panahong iyon, nadama ko ang malaking pag-ibig ni Cristo, at naging bahagi ito ng aking pag-unlad. Sa palagay ko may mga bagay na nakalaan para sa atin na hindi natin kayang abutin ngayon ngunit maaabot natin sa hinaharap, na magkakaroon lahat ng kahulugan, kapag perpekto na ang ating pang-unawa, at kapag pinasalamatan nating mabuti ang Diyos para sa karanasang ito.

Paano ko ipinamumuhay ang aking pananampalataya

Ipinamumuhay ko ang aking relihiyon sa araw-araw, sinisikap na maging mas mabuting tao sa bawat araw. Noong tinawag ako bilang Lider ng Young Men, nagdaos kami ng maraming aktibidad kasama ang mga kapitbahay at iba pang tao.