mormon.org Pandaigdigan

Hi ako si Elcio

  • Elcio Romano
  • Elcio Romano
  • Elcio Romano
  • Elcio Romano
  • Elcio Romano
  • Elcio Romano
  • Elcio Romano
  • Elcio Romano

Tungkol sa Akin

May degree ako sa Law at MBA sa business management. Palagi akong nagse-surfing, swimming, nagpapraktis ng Jiu Jitsu at naglalaro ng squash. Ako ay isang ama at dumadalo ako sa chapel malapit sa templo.

Bakit Mormon Ako

Dahil may patotoo ako na ito ang totoong simbahan at ang organisasyon nito ay inspirado at inihayag ng Diyos. Nalaman ko ang tungkol sa Simbahan dahil sa asawa ko. Tinuturuan namin ang aming mga anak, at natututo kaming maging mas mabubuting tao.

Personal na mga Kuwento

Maaari ka bang magkuwento tungkol sa iyong binyag?

Nabinyagan ako noong 2001. Nakakatuwa talaga. Lahat ay bago sa akin dahil bata pa ako ay Katoliko na ako. Ang pamilya ko at asawa ko ay naroon sa binyag ko.

Paano ko ipinamumuhay ang aking pananampalataya

Ako ang ward clerk. Alam ko na nasa tamang lugar ako. Mahal ko ang Ebanghelyo at maganda ang pakiramdam ko kapag naglilingkod ako.