mormon.org Pandaigdigan

Hi ako si Brian

  • Brian Going
  • Brian Going
  • Brian Going
  • Brian Going
  • Brian Going
  • Brian Going
  • Brian Going
  • Brian Going

Tungkol sa Akin

Lumaki ako sa bukirin sa Maromaku Valley, na tinirhan ng aming Lolo noong mga 1800s. Nagpasiya akong tumigil sa pag-aaral sa hayskul pagkatapos ng 2 taon at tumulong sa bukid ng pamilya habang nasa misyon ang mga magulang ko. Ginatasan ko ang mga baka at nagsakang kasama ng mga pinsan ko sa loob ng ilang taon at nagpasiyang panahon na para magbago ng trabaho. Naglaro ako ng rugby sa malakas na New Zealand Maoris team at sa Junior All Blacks. Nakapaglaro ako sa mahigit 100 first class na mga laro nang mahigit 12 taon noong mga 1970s at siyempre nagsimula nang tumanda at humina. Kaya nagtuon ako sa pagiging coach. Marami akong natamasang tagumpay at saya sa larangang ito at nagpasiyang subukan ito sa ibang bansa. Tumira ako sa U.S. nang ilang taon at nagtrabaho bilang rugby coach sa San Francisco at Aspen. Naging matagumpay kami at nanalo sa USA superleague competition nang sunud-sunod na 6 na taon at mahigit pa. Kapag walang laro nagpupunta ako noon sa Wales para mag-coach din at nakatulong sa pagkapanalo nila sa championship doon. Kaya balik ako ngayon sa New Zealand at ako ulit ang coach ng rugby team sa aming lugar pero parang gusto ko nang tumigil sa pag-coach. Ang iba ko pang hilig ay pangingisda at pagsisid. Ngayon nasisiyahan akong masdan ang paglaki at pag-unlad ng 7 apo ko. Ang pinakamasayang sandali ko ngayon ay kapag kasama ko ang aking pamilya at nagkakasayahan kami sa beach tuwing tag-init at kapag binibisita ng mga kaibigan ko sa dating paaralan at magkakasama naming minamasdan ang napakagandang kapaligiran ng tahanan namin sa Hilaga.

Bakit Mormon Ako

Isinilang akong Mormon, Mormon ang mga magulang ko. Mananatili akong Mormon hanggang wakas! Ito ang batong-panulok ng aking buhay at nagpapasalamat ako na aktibo rin ang mga anak ko at mga pamilya nila sa iba’t ibang aktibidad sa simbahan.

Paano ko ipinamumuhay ang aking pananampalataya

Ipinamumuhay ko ang relihiyon ko sa pagsisikap na maging mabuting halimbawa sa iba, lalo na sa mga manlalaro ng isports. Pinananatili kong banal ang araw ng Sabbath. Hindi ako kailanman uminom ng alak o nanigarilyo. Sinisikap kong maging mabuting halimbawa sa mga anak at apo ko.