mormon.org Pandaigdigan

Hi ako si Allan

  • Allan Wolford
  • Allan Wolford
  • Allan Wolford
  • Allan Wolford
  • Allan Wolford
  • Allan Wolford
  • Allan Wolford
  • Allan Wolford

Tungkol sa Akin

Mahilig ako sa mga motorsiklong Harley Davidson. Gustung-gusto ko ring magmaneho ng jeep. At mahal ko ang asawa ko at pamilya! Masaya kaming magkasama sa pagbiyahe sa iba’t ibang panig ng bansa o kahit sa paligid lang sakay ng motorsiklo. Jeep din ang sinasakyan namin papunta sa Moab at St. George, Utah at masaya kaming naglalaro sa mga bundok sa likod ng aming bahay. Dalawa ang anak namin, isang nasa kolehiyo at isang nasa hayskul. Ang bunso namin ay may autism at masaya siyang kasama. Sa ngayon gustung-gusto niya ang mga lapis at art supplies! Gustung-gusto rin niya ang mga motorsiklo at jeep. May tatlo rin akong mas matatandang anak sa unang asawa ko na malapit lang dito at nasisiyahan din sa ganitong mga aktibidad. Mayroon kaming 9 na apo, at siyempre para sa amin, sila ang pinakamagagaling!!

Bakit Mormon Ako

Tinulungan ako nitong ayusin ang magulong buhay ko, binigyan ako ng pag-asa, at sumaya ako! Bilang isang pamilya natuon ang aming pansin sa mahalaga - kami bilang walang-hanggang pamilya!

Personal na mga Kuwento

Paano nakatutulong sa atin ang tamang pagpili na makapili pa ng tama?

Nang makilala ko si Laura hindi ako aktibong miyembro ng simbahan, ipinaalam niya sa akin na hindi ko kailangang maging perpekto, na kailangan ko lang ay subukan ito. Madali kong naunawaan iyon. Nang simulan kong subukan ito, naging mas madali ang pagpili ng mas mabuti.

Paano ko ipinamumuhay ang aking pananampalataya

Tinutulungan namin ang isa’t isa na gawin ang tama. Naghahanap kami ng paraan para makatulong sa komunidad, tapat kami sa pakikitungo namin sa negosyo, marangal kaming mga tao, at sinisikap talaga naming maging marapat sa aming pananampalataya. Hindi kami perpekto, pero sinisikap naming gumawa nang mabuti araw-araw.