mormon.org Världsomfattande

Hej, jag heter Vicente Hernandez Garcia

  • Vicente Hernandez
  • Vicente Hernandez
  • Vicente Hernandez
  • Vicente Hernandez
  • Vicente Hernandez
  • Vicente Hernandez

Om mig

Jag älskar allt som är gott och ädelt hos andra. Jag ägnar det mesta av min tid åt radio- och teveutsändningar. Jag älskar att utbyta tankar med andra så länge som samtalen är sunda och vi visar respekt för vad den andre tänker och känner.

Varför jag är mormon

Som mormon har jag funnit rätta sättet att tjäna andra och hur jag kan ge av mig själv till mina medmänniskor när de behöver mig.

Personliga berättelser

Förklara vilken roll bönen har i ditt liv.

Det är genom bönen jag kommunicerar med min himmelske Fader. Han lyssnar och vägleder mig när jag behöver prata med honom. Det är genom bönen jag tackar honom för allt han har gett mig.

Varför går mormoner ut som missionärer?

Att följa Jesu Kristi exempel och predika evangeliet för världen.

Hur jag lever min tro

Lyder min himmelske Fader