mormon.org Världsomfattande

Vad är Visdomsordet som mormonerna talar om?

Officiellt svar

Vår kropp är en dyrbar gåva från Gud. För att hjälpa oss att hålla vår kropp och vårt sinne friskt och starkt gav Gud en hälsolag till Joseph Smith 1833. Den här lagen är känd som Visdomsordet (se Läran och förbunden 89:1–21).

Förutom att betona fördelarna med lämplig föda och kroppslig och andlig hälsa, har Gud avrått oss från att använda:

 • tobak
 • alkohol
 • kaffe och te
 • illegala droger

Gud utlovar stora fysiska och andliga välsignelser till dem som följer Visdomsordet. I dag förespråkar vetenskapen många av de principer som en kärleksfull Gud gav till Joseph Smith för nästan två århundraden sedan.

 • Visdomsordet är ett bud som vi fått från Gud genom Joseph Smith och som lär oss hur vi kan visa respekt för vår kropp. Många vet att Visdomsordet lär att vi inte ska använda illegala droger, tobak, alkohol, te och kaffe, men Visdomsordet lär oss också att vi bör äta massor med frukt, grönsaker och säd så att kroppen ska må bra och det lovar oss att vi ska välsignas med fysisk styrka och mental hälsa om vi följer budet. Visa mer

 • För mig är Visdomsordet en av de vackraste nutida uppenbarelserna. I den säger Herren: ”Som följd av den ondska och onda avsikter som finns och kommer att finnas i ränkfulla människors hjärtan i de sista dagarna, har jag varnat er, och förvarnar jag er, genom att ge er detta visdomsord genom uppenbarelse … varje ört i dess tid, och varje frukt i dess tid, allt detta att brukas med förstånd och tacksägelse. Ja, även köttet av fyrfotadjur och fåglarna i luften har jag, Herren, bestämt till att brukas av människan med tacksägelse. Det skall dock nyttjas sparsamt, och det är behagligt för mig att det inte brukas utom i vintertid, eller i kyla eller hungersnöd. All säd är bestämd till att brukas av människor och djur, till att vara livets stödjestav, inte endast för människor utan även för markens djur och himlens fåglar och alla vilda djur som springer eller krälar på jorden, och dessa har Gud skapat att brukas av människor endast vid svält och svår hunger” – Läran och förbunden 89:4, 89:11–15. Visa mer

 • Det är helt enkelt riktigt bra hälsoråd. Visa mer

 • Visa mer

 • Vår kropp är en gåva från Gud. För att hålla vår kropp och vårt sinne friska och starka uppenbarade Gud en hälsolag till Joseph Smith år 1833. Den här lagen kallas Visdomsordet och finns i Läran och förbunden 89:1–21. Det här kapitlet tar upp och betonar näringsrik mat samt fysisk och andlig hälsa. Gud befallde oss också att inte använda alkohol, kaffe, te och illegala droger. Herren utlovar stora fysiska och andliga välsignelser till dem som följer Visdomsordet. I dag stöder vetenskapen samma principer som vår himmelske Fader gav till oss för nästan 200 år sedan. Visa mer

 • Visdomsordet är en uppenbarelse från Gud som beskriver hur vi kan leva ett hälsosammare liv. Enkelt uttryckt så är det så att om vi lyder instruktionerna så innebär det att vi avhåller oss från tobak, illegala droger, alkohol, te och kaffe. Visa mer

 • Som läkare med näring och diabetes som specialitet anser jag att det är min plikt att vittna, från hjärtat och från sinnet, att Visdomsordet är ett bud som Gud gav till Joseph Smith, återställelsens profet. Många säger: ”Det där är bra råd för ett hälsosamt liv”, men jag säger nej! Det är mer än så: Det är uppenbarelse från himlen! Det är ren kunskap från Gud, under en tid (1800-talet) när människans kunskap var så begränsad att ingen till exempel kunde ha föreställt sig att överdriven konsumtion av animaliskt kött i stället för grönsaksprotein (som till exempel baljväxter) och tobak, bland andra orsaker, leder till två tredjedelar av de kroniska sjukdomstillstånden och dödsfallen i världen! Som till exempel hjärt- och kärlsjukdomar och cancer! Under mina 27 år som läkare har jag sett gudomligheten i det här budet som Joseph Smith tog emot. Jag ser hur livet förändras för de personer som kommer och ber om medicinska råd, när jag kan hjälpa dem med den integrerade kunskap jag har fått. Jag blir glad varje gång en patient, när han eller hon har förbättrat sin livsstil, får bukt med sin fetma, diabetes eller dyslipidemi, och blir en person som är full av liv, hälsa och glädje. Visa mer

Inga resultat