mormon.org Världsomfattande

Vad är Mormons bok?

Officiellt svar

Mormons bok är ännu ett vittne om att Jesus Kristus verkligen levde, att han var och är Guds Son. Den innehåller uppteckningar från forntida profeter. En av dem, Lehi, bodde i Jerusalem omkring år 600 f. Kr. Gud befallde Lehi att leda en liten grupp människor till den amerikanska kontinenten. Där blev de en stor civilisation.

Gud fortsatte att kalla profeter bland detta folk. Mormons bok består av en samling uppteckningar från profeterna och upptecknarna i denna civilisation. Den har fått sitt namn efter Mormon, en av de sista av dessa forntida profeter.

Dessa profeter kände till vår himmelske Faders plan för sina barn och Jesu Kristi mission. De skrev ned att Kristus efter uppståndelsen visade sig för folket i Amerika, undervisade dem om sitt evangelium och organiserade sin kyrka bland dem. Boken innehåller Jesu Kristi lärdomar och vittnar om hans försoning och kärlek. Den stöder och bekräftar Bibeln.

Mormons bok avslutas med ett storslaget löfte om att de som läser den och uppriktigt ber om den kan, genom den Helige Anden, få veta att den är sann (Moroni 10:4).

  • Vad är Mormons Bok? Folk frågar mig ofta om Mormons Bok och varför vi tror på ”en annan bibel”. Mormons Bok är ännu ett testamente om Jesus Kristus. Den ska inte ersätta Bibeln utan är ett komplement till den. Den är ännu ett vittne som vittnar om att Jesus är Kristus och världens Frälsare. Min kärlek för Frälsaren har vuxit på grund av dessa heliga skrifter. Alla som under bön läser Mormons Bok får en större kärlek och uppskattning för Jesus Kristus och hans försoningsoffer. Visa mer

Inga resultat