mormon.org Världsomfattande

Hur kan tro på Jesus Kristus påverka oss i våra äktenskap och familjerelationer? I relationer till våra vänner?

Officiellt svar

Ett framgångsrikt äktenskap kräver tro — både på Gud och på varandra. Tro på Gud är mer än en teoretisk övertygelse. Att ha tro på Gud är att lita på honom, förtrösta på honom och vara villig att handla enligt vår tro på honom. Det är en handlingsprincip.

Ömsesidig tro på Gud kan binda gifta par tillsammans genom gemensamma värderingar. Den kan ge dem styrka att övervinna svårigheter som annars kunde ha skadat deras viktiga relation.

I framgångsrika äktenskap litar makarna på varandra. Och de strävar efter att visa sig värdiga sin makas förtroende. En stark äktenskaplig relation eller familjerelation måste grundas på ömsesidig tillit och pålitlighet.

Tro på varandra kan, likt tro på Gud, hjälpa par och familjer att klara av ovisshet och leva upp till höga förväntningar.

  • Med vetskap om vem Jesus Kristus är genom skrifterna och principerna, har jag genom hans evangelium lärt mig att jag kan veta att han finns där och älskar mig och hjälper mig att dagligen, i alla mina relationer, både i familjen och med andra, försöka sträva efter något som är större än jag, som är påtagligt. Jag är mycket tacksam för den hjälp jag får att stärka min familj och förhållandet till min man genom Jesu Kristi evangelium. Visa mer

Inga resultat