mormon.org Världsomfattande

Vad tror mormonerna angående läran om nåden?

Officiellt svar

Profeten Joseph Smith lärde oss: ”Därför är ni rättfärdigade av tro och gärningar, genom nåden” (se JSÖ Romarbrevet 4:16). Mormons bok lär oss: ”Ty vi arbetar flitigt med att skriva för att förmå våra barn, och likaså våra bröder, att tro på Kristus och att förlikas med Gud. Ty vi vet att det är genom nåd vi blir frälsta, sedan vi har gjort allt vi kan göra” (2 Nephi 25:23). Mormons bok tillägger: ”Allt vi kunde göra [var att] omvända oss från alla våra synder” (Alma 24:11). En profet i Mormons bok vid namn Lehi lärde: ”Intet kött kan vistas i Guds närhet utom genom den Helige Messias förtjänster och barmhärtighet och nåd” (2 Nephi 2:8).

  • Vilket hopp skulle vi ha utan nåden som vår Frälsare Jesus Kristus erbjuder oss? Gud är rättvis, vilket betyder att hans lagar är rättvisa. De är eviga. Det betyder att han alltid kommer att behandla oss på ett rättvist sätt, men det betyder också att han kommer att skipa rättvisa bland oss. Oavsett vilket bud eller vilken lag det handlar om så kräver rättvisan en belöning för lydnad, men också ett straff (eller en konsekvens) för olydnad. Jesus Kristus sonade våra överträdelser och han tar villigt på sig straffet för alla som gör sig värdiga eller förtjänar det. Den nåden ges utifrån vår omvändelse, som är en hjärtats förändring som är så omfattande att vi överger önskan att upprepa synden. Det är vad nåden är: en förlåtelse (med andra ord att vi inte behöver lida för våra egna misstag och vår egen olydnad) som kommer efter uppriktig omvändelse. Vilken fantastisk gåva! Visa mer

  • Gud vill att vi ska uppnå vår fulla potential. Vi sändes hit till jorden med förmågan att välja för att vi skulle lära oss att använda vår handlingsfrihet. En viktig del av den inlärningen är att välja rätt, att göra det som är gott. Men ibland snubblar vi och kommer till korta. Guds nåd hjälper oss att komma ända fram. Med andra ord så tror vi att ”det är genom nåd vi blir frälsta, sedan vi har gjort allt vi kan göra”, som det står i 2 Nephi kapitel 25, vers 23. Visa mer

Inga resultat