mormon.org Världsomfattande

Kan man och hustru vara tillsammans för evigt? Tror mormoner på att familjer kan leva tillsammans i himlen?

Officiellt svar

Familjerelationer kan bestå för evigt — inte bara under detta liv.

Precis som några av livets ljuvaste glädjeämnen kan komma genom familjerelationer, kan förlusten av en älskad familjemedlem vara en av våra största sorger.

Jesus Kristus gav sina lärjungar kraften att besegla familjer till varandra när han sa: ”Jag skall ge dig himmelrikets nycklar. Allt vad du binder på jorden skall vara bundet i himlen, och allt vad du löser på jorden skall vara löst i himlen” (Matteus 16:19).

Döden behöver inte innebära slutet på våra relationer med dem vi håller av. Herren uppenbarade för profeten Joseph Smith att ”samma sällskaplighet som finns bland oss här kommer att finnas bland oss där [i evigheten], men den kommer att vara förenad med evig härlighet” (Läran och förbunden 130:2).

Familjemedlemmar som tar emot Jesu Kristi försoning och följer hans exempel kan vara tillsammans för evigt genom heliga beseglingsförrättningar som utförs i Guds heliga tempel. Dessa förrättningar beseglar en man och en hustru till varandra för all evighet och barnen till sina föräldrar till en evig familj (se ”Familjen: Ett tillkännagivande för världen”).

  • Absolut! Det underbara löftet är en av de största välsignelser vi kan få. Genom rätt prästadömsmyndighet kan familjen beseglas andligen för tid och all evighet. Man kan ta emot den välsignelsen i det heliga templet. Kunskapen om att jag kan vara tillsammans med min familj för evigt och att min himmelske Fader leder min familj ger mig sann glädje. Visa mer

  • Familjen är det vackraste som Gud har gett mig i det här livet, och Gud låter detta förhållande utvecklas efter det här livet, genom evigheten. För de ”skall ärva troner, riken, furstendömen och makter, herradömen och alla höjder och djup” (L&F). Visa mer

  • Ja. Jag tror att en man och hustru och familjen kan vara tillsammans för evigt. En av de största välsignelserna i mitt liv är insikten att jag, om jag lever på det sätt som jag har lovat min himmelske Fader att göra, får vara tillsammans med min familj för evigt. För mig är insikten om familjens eviga natur en av evangeliets allra viktigaste sanningar. Den påverkar varje beslut jag gör och den skänker livet ett unikt och rikt perspektiv. Jag strävar dagligen med att förbättra min relation till min familj eftersom jag älskar dem och vet att när vi arbetar tillsammans för att komma igenom livets utmaningar så får vi ett allt starkare andligt band till varandra. Jag kan inte föreställa mig en himmel där jag inte får vara tillsammans med de viktigaste personerna i mitt jordiska liv. Visa mer

  • Min pappa gick bort i juli 2010. Han led av många hälsoproblem under större delen av livet som begränsade hans fysiska förmåga. Han döptes in i kyrkan dagen innan han skickades till Vietnam under kriget. Där skadades han och hans skada ledde till många följdsjukdomar. Hans tro gav honom styrka och vetskapen om att han kunde vara tillsammans med sin familj även efter det här livet tröstade honom. Som mormoner vet vi genom nutida uppenbarelse att mannen, hustrun och familjen kan vara tillsammans för evigt. Om vi lyder buden här på jorden belönas vi med möjligheten att vara en evig familj i himlen. Min insikt om eviga familjer hjälpte mig att hantera pappas bortgång. Jag visste att familjen kan vara evig och att jag, om jag levde mitt liv efter evangeliets bud, skulle få möjlighet att träffa min pappa igen. Den insikten gjorde också att jag kände frid, för jag visste att pappa skulle uppstå en dag och att hans kropp då skulle vara felfri. Det finns så många som inte vet att de kan vara en evig familj och utan den insikten kan döden vara svårhanterbar. Frälsningsplanen och lycksalighetsplanen berättar för oss att livet inte tar slut när vi dör. Familjen kan vara tillsammans för evigt. Visa mer

Inga resultat