mormon.org Världsomfattande

Vem skrev Mormons bok?

Officiellt svar

Mormons bok är ännu ett vittne om att Jesus Kristus verkligen levde, att han var och är Guds Son. Den innehåller uppteckningar från forntida profeter. En av dem, Lehi, bodde i Jerusalem omkring år 600 f. Kr. Gud befallde Lehi att leda en liten grupp människor till den amerikanska kontinenten. Där blev de en stor civilisation.

Gud fortsatte att kalla profeter bland detta folk. Mormons bok består av en samling uppteckningar från profeterna och upptecknarna i denna civilisation. Den har fått sitt namn efter Mormon, en av de sista av dessa forntida profeter.

Dessa profeter kände till vår himmelske Faders plan för sina barn och Jesu Kristi mission. De skrev ned att Kristus efter uppståndelsen visade sig för folket i Amerika, undervisade dem om sitt evangelium och organiserade sin kyrka bland dem. Boken innehåller Jesu Kristi lärdomar och vittnar om hans försoning och kärlek. Den stöder och bekräftar Bibeln.

Mormons bok avslutas med ett storslaget löfte om att de som läser den och uppriktigt ber om den kan, genom den Helige Anden, få veta att den är sann (Moroni 10:4).

  • Mitt liv har bokstavligen förändrats tack vare den här boken. Mormons bok består av en samling uppteckningar som skrevs ner mellan 600 f. Kr. och 400 e. Kr., men den översattes inte från forntida egyptiska till engelska förrän på 1800-talet. Sedan dess har den översatts till hundratals språk, bland annat arabiska, urdu, hindi och farsi. Mormons bok skrevs av många forntida profeter som levde på det som i dag kallas de amerikanska kontinenterna. Under en tidsperiod på nära ett tusen år fördes uppteckningarna vidare från generation till generation. Bibeln upptecknades i Mellanöstern, men det som i dag kallas för Mormons bok upptecknades på andra sidan jorden och handlar om samma ämnen som Gud vill att hans barn ska känna till, nämligen meningen med livet, varför vi kom hit till jorden och Kristi viktiga roll. Boken kallas för Mormons bok eftersom en profet som hette Mormon förde uppteckningarna och gav dem vidare till sin son. Den är faktisk helig skrift, den har samma syfte som Bibeln och är ett andra vittne om Kristus. Visa mer

Inga resultat