mormon.org Världsomfattande

Tror ni verkligen att det finns en profet som Mose på jorden i dag?

Officiellt svar

I alla tider har Gud utvalt profeter, som Noa, Abraham, Mose och andra för att undervisa om evangeliet och leda hans kyrka (Amos 3:7). Det är inte annorlunda i dag. Vi behöver alla Guds vägledning i en tidvis förvirrande värld. Eftersom Gud älskar sina barn fortsätter han att sända profeter till dem. Joseph Smith (1805–1844) var den första profeten i modern tid. Russell M. Nelson är Guds utvalde profet i dag.

Precis som Gud genom sin profet Mose ledde israeliterna ut ur slaveriet och till en bättre plats, leder han sina barn i dag till ett lyckligare och fridfullare liv när de väljer att följa hans levande profet. Läs eller lyssna till de levande profeternas ord och överväg hur du kan bli hjälpt av att känna till Guds vilja.

  • Varför inte? Varför skulle Gud sluta att kommunicera med oss genom en profet när han gjorde det tidigare? Han är samma Gud då, i dag och för evigt, och därför är det bara logiskt att han ger oss en profet i dag också. Visa mer

  • Det är en stor tröst för mig att det finns en profet i dag. På bibelns tid fanns profeter som Mose, Noa och så vidare. Gud älskar oss lika mycket som han älskade folken på den tiden och för mig är det naturligt att han har en profet i vår tid också. Världen förändras ständigt, i allt från politik och sociala normer till väderlek och hälsoregler. Det är till tröst att veta att Gud alltid har kallat profeter till att leda hans barn. Världen förändras, men detta gör att Kristi evangelium förblir detsamma. Ja, vi kan alla få egna personliga svar på böner, men en profet är Guds språkrör på jorden. Visa mer

Inga resultat