mormon.org Världsomfattande

Hur finansieras mormonernas missionsverksamhet?

Officiellt svar

Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga undervisar aktivt om Jesu Kristi återupprättade evangelium. I skrivandets stund delar 53 000 frivilliga missionärer över hela världen med sig av den glädje de har funnit i evangeliet. De flesta av dem är unga, ogifta personer som tjänar på heltid i ett och ett halvt till två år på egen bekostnad. Missionärerna delar med sig av ett budskap om Jesus Kristus och hans försoning för alla människor. De undervisar om vår himmelske Faders storslagna frälsningsplan, som gör det möjligt för alla människor att återvända till honom.

  • Missionärerna bekostar själva sin mission. Deras vittnesbörd om evangeliet är så innerligt att de vill berätta om det för alla. De skjuter upp skola, arbete, familj och vänner medan de tjänar Frälsaren Jesus Kristus under två år (unga män) eller 18 månader (unga kvinnor). Visa mer

  • Vår son har tagit studieuppehåll och är missionär för kyrkan. Som de flesta familjer bidrar vi med en fast summa varje månad, den är densamma oavsett var en missionär verkar någonstans. Om en familj inte har råd med det brukar andra medlemmar i kyrkan hjälpa till. Visa mer

Inga resultat