mormon.org Världsomfattande

Finns det några restriktioner baserade på etniskt ursprung eller hudfärg för vem som kan bli medlem i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga och bära prästadömet?

Officiellt svar

Det finns inga sådana restriktioner för vem som kan bli medlem i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. Det finns heller inga sådana restriktioner för vem som får bära prästadömet i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga.

Kyrkan säger i ett officiellt tillkännagivande: ”Varje trofast värdig man inom kyrkan kan få det heliga prästadömet, med makt att utöva dess gudomliga myndighet och tillsammans med sina kära åtnjuta varje välsignelse som strömmar därifrån, templets välsignelser inräknade. Följaktligen kan alla värdiga manliga medlemmar i kyrkan ordineras till prästadömet, oavsett ras eller hudfärg”
(Läran och förbunden, Officiellt tillkännagivande – 2, s. 332).

Gordon B. Hinckley, tidigare president för Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga, bekräftade på nytt denna princip när han talade på National Press Club i Washington D.C.: ”Vi tror på det gamla ordspråket att ju fler som hjälper till, desto lättare går det. Vi har ett lekmannaprästadöme och varje värdig man är kvalificerad att få detta prästadöme.”

  • Alla kan bli medlemmar i kyrkan, oavsett etnicitet eller hudfärg. Jag är latinamerikan och blev medlem i kyrkan på 1980-talet. Jag har aldrig nekats något i kyrkan på grund av min nationalitet. Visa mer

  • Jag älskar den här frågan eftersom det var en av de största anledningarna till att jag inte ville bli medlem i kyrkan. Vi har alla olika nyanser av samma hudfärg som Gud skapade, hans tankar är inte våra tankar. Det är därför vi måste lita på hans skrivna ord och inte på köttslig arm och vi bör aldrig löpa fortare än Gud vill att vi gör. En djupare insikt kommer av att man verkligen vill veta vad som är sant. En Guds man är en Guds man oavsett vad andra människor ser på ytan. Herren skänker oss gåvor utifrån en persons värdighet, och alla heliga ting ges dem som verkligen är trofasta i allt, oavsett etniskt ursprung eller hudfärg. Visa mer

  • Nej, det finns det inte. Jag bär prästadömet, vilket är en otrolig välsignelse för mig och min familj. Det fanns restriktioner under en tid, och det verkar som om en del ser snett på kyrkan på grund av det, men tänk på följande: Under mina studier har jag inte hittat någon kyrka eller religion i Förenta staterna, eller någonstans i världen, under det senaste århundradet som inte utövade någon slags rasåtskillnad eller diskriminering. Människan är långt från fullkomlig (vilket är varför vi alla behöver en kärleksfull Guds inflytande i vårt liv). Under mitten av 1800-talet led vår kyrka stor förföljelse på grund av att den tillät slavar att bo bland mormonerna och själva bli mormon och mormoner tjärades, fjädrades, misshandlades och drevs till och med bort från sina hem på grund av det. Faktum är att 1844, när Joseph Smith — kyrkans första profet i de sista dagarna — kandiderade till president för Förenta staterna så var en av hans främsta politiska budskap att han ville avskaffa slaveriet innan 1850. Det var inte populärt i en stat där människor ansåg att slavarna var deras ägodel. Som alla andra trosuppfattningar försöker medlemmarna att bli bättre genom att leva efter principerna som Frälsaren undervisade om, rad på rad, bud på bud. Kyrkan har dessutom tagit med ett officiellt tillkännagivande i de sista dagars heligas skrifter som tillkännager för världen att Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga som helhet inte tillåter någon form av rasdiskriminering i kyrkan. Jag känner inte till en annan trosuppfattning som har ett officiellt dokument som det som finns i skrifterna som används av alla sista dagars heliga. Det finns en stor kraft i personlig uppenbarelse, och alla som söker Herren och vill veta hans vilja kan få den. Det är fantastiskt! Visa mer

Inga resultat