mormon.org Världsomfattande

Vad anser mormonerna är meningen med livet?

Officiellt svar

Har du någonsin känt att livet måste vara någonting mer än att leva från dag till dag? Det är det — mycket mer. Ditt liv har ett gudomligt syfte.

Gud, din himmelske Fader, har en storslagen plan för att du ska bli lycklig. När du förstår att Gud har en plan för dig är det lättare att förstå varför du är här på jorden. Gud vill att alla hans barn ska utvecklas och bli mer lika honom. Tiden på jorden ger dig möjligheter att växa och utvecklas. Att komma hit gör det möjligt för dig att:

  • få en fysisk kropp
  • utöva din handlingsfrihet och lära dig att välja mellan gott och ont
  • lära dig saker och få erfarenheter som kommer att hjälpa dig att bli mer lik din himmelske Fader
  • skapa familjeförhållanden som kan vara för evigt.

Genom att följa vår himmelske Faders plan kan du — som alla hans barn — en dag återvända och bo hos honom och med dem du håller av. Du kan få större frid i det här livet och evig glädje i livet efter detta.

  • Mormoner tror i grunden att meningen med livet är att vara lycklig! Vi levde tillsammans med vår himmelske Fader innan vi kom hit till jorden, men för att vi skulle kunna bli lika honom (och på så sätt känna glädje) så behövde vi komma till jorden och få en egen kropp och visa var vi står. Det här jordelivet är ett steg i vår utveckling som hans barn – och det är en del av hans plan för att vi ska nå evig glädje. Visa mer

  • Vårt främsta syfte under jordelivet är att förbereda oss för att möta Gud. Vi bildar också familjerelationer som kan fortsätta genom evigheten. Vårt liv tar inte slut när vi lämnar jordelivet utan målet är att fortsätta att utvecklas i all evighet så att vi blir allt mer lika Gud. Visa mer

  • Meningen med livet är att lära sig mer, växa, bilda familj och återvända till vår Fader i himlen. Visa mer

Inga resultat