mormon.org Världsomfattande

Vad tror mormonerna händer med oss när vi dör? Vad tror mormonerna om livet efter döden?

Officiellt svar

Döden är inte slutet. Döden är egentligen en början — ännu ett steg framåt i vår himmelske Faders plan för sina barn. En dag kommer din fysiska kropp, precis som alla andra, att dö. Men din ande dör inte, den går vidare till andevärlden, där du fortsätter lära och framåtskrida och får vara tillsammans med nära och kära på andra sidan.

Döden är ett nödvändigt steg i din utveckling, precis som din födelse var. Någon gång efter det att du har dött kommer din ande och kropp att återförenas — för att aldrig skiljas åt igen. Detta kallas uppståndelse och möjliggjordes av Jesu Kristi död och uppståndelse (se 1 Korintierbrevet 15:20–22).

  • Vi tror att vi fanns till innan vi kom till jorden och att trots att våra fysiska kroppar dör så lever våra andar vidare, för att en dag slutligen återförenas med en fullkomlig fysisk kropp. Vår tid på jorden är bara en mycket liten del av planen. Min pappa gick bort i cancer när jag var ung och jag brukar ofta begrunda meningen med livet. När jag studerade kyrkans lära och sökte efter svar så lärde jag mig att vi föds och dör av en anledning och att Kristus har en central roll i den planen. Det var till stor tröst för mig. Visa mer

Inga resultat