mormon.org Världsomfattande

Vad innebär kyskhetslagen?

Officiellt svar

Förmågan att skapa barn är mycket helig. Vår himmelske Fader har befallt att det sexuella umgängets heliga kraft och privilegium endast ska användas mellan en man och en kvinna som är lagligt vigda. Det är kyskhetslagen. Den innebär att vi inte får ha några sexuella förhållanden innan vi är gifta, och efter att vi gift oss ska vi bara ha ett sexuellt förhållande med vår man eller hustru.

När man håller kyskhetslagen leder det till trygghet, glädje, frid och självrespekt. Det fördjupar också kärleken i äktenskapet och skyddar familjen. Det är allvarligt att bryta den här lagen. Men de som har brutit den kan få förlåtelse och frid genom omvändelse och lydnad.

Gud önskar det allra bästa för dig och för alla sina barn. Om du följer Guds plan och väntar med intimt umgänge tills du är gift kommer det att ge dig och din familj lycka.

  • Fortplantningsförmågan är helig. Vår himmelske Fader har befallt att den heliga kraften och förmånen att ha sex endast ska användas mellan en man och en kvinna som är lagligt vigda. Vi kallar det här kyskhetslagen som innebär att vi inte ska ha sex innan vi har ingått det heliga äktenskapsförbundet. Och under äktenskapet har vi sex enbart med vår äkta hälft. Respekt för kyskhetslagen ger oss trygghet, glädje, frid och kärlek. Det stärker också äktenskapet och skyddar vår familj. Bristen på lydnad mot den här lagen har allvarliga följder. Men de som bryter mot den här lagen kan få förlåtelse och frid genom omvändelse och lydnad mot Guds lagar. Vår himmelske Fader vill ditt och alla dina barns bästa. Att efterleva Guds bud och följa kyskhetslagen hjälper dig och din familj. Visa mer

Inga resultat