mormon.org Världsomfattande

Vad händer under mormonernas möten i kyrkan? Är besökare välkomna på kyrkans möten? Får jag besöka er kyrka?

Officiellt svar

Vår viktigaste familjegudstjänst kallas sakramentsmöte. Det här mötet hålls söndagar i våra kapell och varar i omkring 70 minuter. Besökare är välkomna. Det är vanligt att hela familjen är närvarande. Vi är vana vid att barn är en del av församlingen.

I ett typiskt möte ingår följande:

 • Psalmer: Andliga sånger som sjungs av församlingen (psalmböcker tillhandahålls).
 • Böner: Hålls av medlemmar i församlingen.
 • Sakramentet (nattvarden): Sakramentet består av bröd och vatten, som välsignas och delas ut av prästadömsbärare till de närvarande som vill ta del av det.
 • Talare: Vanligtvis har två eller tre personer fått i uppgift att hålla tal.

(Notera: Vi samlar inte in kollekt under mötet.)

Besökare är också välkomna att närvara vid andra söndagsmöten som antingen hålls före eller efter sakramentsmötet:

 • Söndagsskolklasser finns för varje åldersgrupp från 12 år och uppåt.
 • Primärföreningens möten består av en gemensam samling och av klasser för olika åldersgrupper från 3 till 11 år.
 • Barntillsyn finns för barn i åldern 1,5 till 3 år.
 • Unga kvinnors möten består av klasser för åldersgrupperna 12 till 17 år.
 • Hjälpföreningens möte är till för kvinnor, 18 år och äldre.
 • Prästadömets möten består av åldersindelade klasser för pojkar och män, 12 år och äldre.
 • Mormonkyrkans gudstjänster består av ett tretimmarsblock. Första timmen utgörs av sakramentsmötet. Där lyssnar vi på personer som talar om en av evangeliets principer och tar del av sakramentet (nattvarden) för att förnya våra förbund med Gud. Andra timmen hålls vår söndagsskoleklass. I år studerar vi Gamla testamentet. En lärare håller lektionen och uppmuntrar klassen att delta och samtala om det vi lär oss. Under den tredje timmen går kvinnorna till Hjälpföreningen och männen till prästadömets möten där vi lär oss mer om evangeliets principer och hur de kan tillämpas på vårt liv som män och kvinnor i kyrkan. Under den andra och tredje timmen går våra unga barn i Primär där de sjunger sånger och lär sig om evangeliets principer på sin nivå. Våra tonåringar går i Unga kvinnors och Unga mäns klasser där de också får lära sig mer om evangeliets principer och hur de kan tillämpas på deras liv. Besökare är alltid välkomna! Visa mer

Inga resultat