mormon.org Världsomfattande

Varför bär inte kvinnorna prästadömet i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga? På vilket sätt är mormonkvinnorna ledare i kyrkan?

Officiellt svar

Gordon B. Hinckley, tidigare president för Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga, sade:

”Kvinnor bär inte prästadömet för att Herren föreskrivit detta. Det är en del av hans program. Kvinnor har en mycket framstående plats i den här kyrkan. Män innehar kyrkans prästadömsämbeten. Men kvinnor har en oerhört viktig plats i den här kyrkan. De har sin egen organisation. Den grundades 1842 av profeten Joseph Smith och kallas för Hjälpföreningen för att dess ursprungliga syfte var att hjälpa de behövande. Den har vuxit till vad jag tror är världens största kvinnoorganisation … De har sina egna positioner, sitt eget presidentskap, sin egen kommitté. Den sträcker sig ner till kyrkans allra minsta enheter överallt i världen …

Ja, männen bär prästadömet. Men min hustru är min medarbetare. I den här kyrkan går mannen varken framför eller bakom sin hustru, utan vid hennes sida. De är jämställda i livets stora företag.”

  • Vi kvinnor i kyrkan har turen att veta att vi har en särskild plats i Guds plan, och den platsen och funktionen är kompletterande och fullkomlig för att vi ska känna glädje i familjen, för evigt. Vi kan vara fruar, kamrater och rådgivare till män som har prästadömet, och vi kan vara något unikt, underbart och speciellt, varigenom vi identifierar oss med vår himmelske Fader: mammor. Vi kan ge en fysisk kropp till Guds andebarn, och vi får den underbara upplevelsen att ha dem i moderlivet, vårda dem, fostra dem och undervisa dem så att de kan bli oberoende, lyckliga människor. Vilken stor glädje! Jag är glad att vara kvinna och mamma. Visa mer

  • Kvinnan är helt jämställd och med mannen. Hennes roll är aldrig underkastad den roll prästadömet har för män. Kvinnor är jämställda mottagare av alla prästadömets välsignelser och får möjlighet att leda inom kyrkan, från den högsta nivån av generalauktoriteter ner till församlingsnivå, roller som kompletterar och samarbetar med männens roller. Kvinnorna och prästadömet måste verka tillsammans eftersom den ena inte kan fylla sin roll utan den andre. När man ser på prästadömet så är det utformat som en verkställande kraft av nycklar och förrättningar för att välsigna andra och aldrig för att användas för att förhärliga sig själv, och även i templet kan kvinnor officiera vid vissa förrättningar. Men för att förstå organisationen, kyrkans struktur, kan varken män eller kvinnor sträva efter någon position av egen vilja. En person kallas till en speciell uppgift för en tid men det finns ingen maktstruktur som sådan att klättra på. Det finns ingen könsdiskriminering, en fullkomlig balans, men på samma sätt som män och kvinnor kan ha liknande gåvor, finns det bestämda gåvor och attribut som är givna till kvinnor. Men medan prästadömet måste ordineras till män, är kvinnans roll och alla dess gåvor och attribut givna till kvinnor på grund av deras själva natur. Det sägs att kvinnor går änglars ärenden med sina medfödda gåvor. Kvinnor uppmuntras också att fortsätta utbilda sig och att ständigt utöka sina förmågor. Visa mer

  • En stor missuppfattning som jag tror andra har om vår kyrka är att de tror att kvinnorna är underordnade, veka eller dominerade. Det får mig alltid att le när någon uttrycker den missuppfattningen. Om de bara tillbringade en dag med mig eller mina vänner så skulle de ändra uppfattning! Jag anser att kyrkans kvinnor mycket starka. Då undrar ni kanske varför kvinnorna inte får bära prästadömet? Prästadömet är inte samma sak som ledarskap. Jag har verkat i fem olika presidentskap i mitt liv och har haft många tillfällen att verka som ledare. Men ledarskap är bara ett annat ord för tjänande. Vi bör alla sträva efter att tjäna och hjälpa andra. Jag tror att världen värdesätter sådant som syns utåt sett eller som tycks ha större betydelse. Men mina barn med särskilda behov har givit mig ett annat perspektiv. Min son Ethan har cerebral pares. Hans lillasyster Jane har betytt mycket för honom och varit till stor hjälp. När hon lärde sig tala började han också att tala. Hon lär honom mycket. Hon är en stödperson och hon är lika viktig som personen som kräver all uppmärksamhet. Båda är lika värdefulla och jag älskar dem båda lika mycket. Trots detta kommer mina pojkar aldrig att vara populära i världens ögon. De kommer aldrig att pryda framsidan av en tidskrift, men det minskar inte deras värde i mina eller deras Fader i himlens ögon. Jag vet att de betyder lika mycket som alla vackra eller mäktiga personer. Med andra ord, vi anser ofta att vissa roller är mer värdefulla eller mäktiga på grund av att de tycks vara mer betydelsefulla. Men jag har lärt mig att vi alla har roller och uppgifter i livet som är värdefulla — de är bara annorlunda. Så männen tjänar genom att utföra prästadömshandlingar, men både min man och jag har samma tillgång till prästadömets välsignelser. Prästadömets makt är Guds makt. Vi som människor har helt enkelt fått möjligheten att utöva den. Mannen och kvinnan har olika roller där, men ingen av dem är viktigare än den andra. Faktum är att jag oftast är den i vårt hem som initierar prästadömsvälsignelser. Jag har många gånger tagit upp ett problem i bönen och fått som svar att be min man om en välsignelse. De stunderna har varit kraftfulla, för jag visste att det var Guds vilja för vår familj. Ett exempel på det är när Ethan var tre år gammal. Han tog medicin tolv gånger om dagen och hade fortfarande minst tio krampanfall varje dag. Det var svårt att dessutom ha en nyfödd baby att ta hand om. Jag bad och bad och hjälp, och svaret jag fick var att jag skulle be min man att ge honom en välsignelse. Innan han gjorde det fastade vi och våra släktingar. När min man och en vän lade händerna på Ethans huvud sade min man att hans krampanfall omedelbart skulle upphöra. Han har inte haft ett krampanfall sedan dess. Det var inte min man som åstadkom detta. Han var helt enkelt ett verktyg genom vilket det kunde ske, och det var jag också. Vi hade olika roller, men det var Guds makt och vi följde hans direktiv. Ett mirakel skedde i vårt liv eftersom vi visade ödmjukhet. Visa mer

Inga resultat