mormon.org Världsomfattande

Vad är Hjälpföreningen?

Officiellt svar

Hjälpföreningen är den äldsta och största kvinnoorganisationen i världen. Hjälpföreningen grundades 1842 för kvinnor från 18 års ålder. Dess syfte är att utveckla tro och personlig rättfärdighet, stärka familjer och hem och hjälpa behövande.

  • Hjälpföreningen är en organisation där kvinnor kan samlas och se hur de kan hjälpa behövande med deras andliga och timliga behov, och på andra sätt. Kvinnorna i Hjälpföreningen försöker utveckla sina talanger, tjäna andra och undervisa om Jesu Kristi evangelium. Det finns en stark känsla av systerskap och kyrkans kvinnor besöker varandra och bär varandras bördor. Visa mer

  • Hjälpföreningen är en jättebra kvinnoförening i kyrkan. Visa mer

  • Hjälpföreningen är en stor del av mig som mormon. Varje söndag deltar jag i ett möte på kyrkan bara för kvinnor och lär mig mer om Jesus, hans evangelium och Guds plan för sina barn. Vi samtalar om hur man blir bättre som hustru, mor och vän. Som kvinna i Hjälpföreningen gör jag min del för att hjälpa andra i samhället genom att komma med mat till de behövande eller bara genom att sitta bredvid andra kvinnor som kanske är ensamma eller lider på annat sätt. Jag älskar att jag kan dela med mig av det jag har lärt mig till mina vänner i Hjälpföreningen, för det kanske kan hjälpa dem. Hjälpföreningen hjälpte mig hantera mammas bortgång när jag var 19 och en skilsmässa när jag var 28. Jag var glad att jag hade Hjälpföreningen i mitt liv när min dotter förlorade synen, min son utvecklade epilepsi och jag fick cancer. Kvinnorna i Hjälpföreningen har lyft mig under livets smärta och sorg. Jag vet inte var jag skulle vara i dag om inte mina vänner där hade brytt sig om mig och gett mig stöd och tröst. Hjälpföreningen är ett bra namn. Vi hjälper alla (inte bara kvinnor) som behöver vår hjälp. Visa mer

  • Hjälpföreningen är den globala organisationen för kvinnor i mormonkyrkan. Det är en av de största kvinnoföreningen i världen! Man kan kalla Hjälpföreningen för ett ”kvinnoförbund” eller en ”välgörenhetsorganisation” och båda beskrivningarna stämmer delvis in på vad Hjälpföreningens mission är. Vi träffas varje söndag och håller regelbundna aktiviteter och händelser under resten av månaden som hjälper oss att utveckla våra talanger, lära oss nya saker och tjäna i familjen och samhället. Hjälpföreningens motto är ”Kärleken upphör aldrig”, vilket är hämtat från Paulus ord till korintierna i Nya testamentet. För mig har mottot minst två innebörder: 1) Kärleken som det här avsnittet i Bibeln handlar om är Kristi rena kärlek och vi vet att när vi handlar utifrån Kristi rena kärlek, eller visar kristlig kärlek genom våra handlingar, så kan vi inte gå fel. 2) Kärlek, eller välgörenhet, är att hjälpa de behövande, stödja sådant som är för allmänhetens bästa och att göra sådant som gynnar allmänheten i stort. Jag tror att ingen sann kristlig kärlekshandling är obetydlig. Hjälpföreningen strävar efter att uppfylla båda dessa innebörder och uppmuntrar sina medlemmar att göra gott. Vi försöker följa Jesu exempel — att som familj, församling och samhälle aktivt arbeta för att på ett positivt, upplyftande och uppmuntrande sätt hjälpa våra medmänniskor — inte bara medlemmarna i vår kyrka utan alla! Jag anser att kvinnan har unika gåvor och förmågor som kan påverka tonen och stämningen omkring dem och att Hjälpföreningen hjälper mig att göra detta. Visa mer

Inga resultat