mormon.org Världsomfattande

Varför dricker inte mormoner kaffe, te eller alkohol? Vad är mormonkyrkans lag för hälsa och lämpliga matvanor?

Officiellt svar

Din kropp är en dyrbar gåva från Gud. För att hjälpa oss att hålla vår kropp och vårt sinne friskt och starkt gav Gud en hälsolag till Joseph Smith 1833. Den här lagen är känd som Visdomsordet (se Läran och förbunden 89:1–21).

Förutom att betona fördelarna med lämplig föda och kroppslig och andlig hälsa, har Gud avrått oss från att använda:

  • tobak
  • alkohol
  • kaffe och te
  • illegala droger

Gud utlovar stora fysiska och andliga välsignelser till dem som följer Visdomsordet. I dag förespråkar vetenskapen många av de principer som en kärleksfull Gud gav till Joseph Smith för nästan två århundraden sedan.

  • Jag tror att kroppen är en dyrbar gåva från Gud. Jag tror att Gud vill att jag ska följa en hälsolag så att min kropp och mitt sinne kan fortsätta ha hälsa och styrka. Lagen kallas Visdomsordet och lär ut vilka livsmedel och ämnen man bör och inte bör nyttja för att hålla kroppen frisk och fri från skadlig inverkan. Jag tror att Gud har lovat att välsigna oss med hälsa, styrka, skydd mot ondska och större förmåga att ta emot andliga sanningar om vi behandlar våra kroppar med respekt och vördnad. Förutom att betona fördelarna med lämplig föda och kroppslig och andlig hälsa väljer vi som mormoner att inte använda: * tobak * alkohol * kaffe och te * skadliga, beroendeframkallande droger. Våra kroppar kan både vålla smärta och skänka stor glädje. En sund livsföring ger en känsla av välbefinnande. Motion, bra mat- och sovvanor och ett glatt lynne bidrar alla till vår lycka. Det är därför jag cyklar nästan varje dag och försöker ha goda matvanor. Koffein faller mer under ”andemeningen” med budet. Det finns medlemmar som dricker Coca-Cola eller Mountain Dew och annat, men de flesta aktiva medlemmar grupperar koffein med andra beroendeframkallande ämnen. Jag äter definitivt en koffeinfylld powerbar innan vi tävlar på lördagarna. :- Men längre än så sträcker jag mig inte. Visa mer

Inga resultat