mormon.org Världsomfattande

Vad tror mormonerna om Guds natur?

Officiellt svar

Gud är fullkomlig, allvetande och allsmäktig {em} universums härskare. Han är också barmhärtig, vänlig och rättvis. Han är vår Fader i himlen. Vi är skapade till hans avbild. (Första Moseboken 1:27). Han har en kropp som liknar vår, men Guds kropp är odödlig, fullkomlig och har en härlighet som ord inte kan beskriva. Eftersom vi är hans barn, känner han och älskar var och en av oss personligen. Hans plan är att hjälpa sina barn att finna glädje i det här livet och återvända för att bo hos honom när det här livet är över.

  • Vi tror att Jesus Kristus är Guds Son och att han därför är en helt annan person än Gud Fadern. Vi tror alltså att Gud Fadern, hans Son Jesus Kristus och den Helige Anden är tre åtskilda varelser, men förenade i syfte. Vi tror att Gud Fadern sände sin Son Jesus Kristus till jorden för att återlösa oss från våra synder och göra det möjligt för oss alla att uppstå. Vår syn på gudomen är en av de största sakerna som skiljer oss från andra religioner. Visa mer

  • Gud är vår himmelske Fader – våra andas Fader. Vi skapades i hans avbild, precis som våra fysiska kroppar skapades i våra biologiska föräldrars avbild. Han har en kropp av kött och ben precis som oss, men han är fullkomlig. Gud är vår fader, och därför vill han att vi ska bli som han och en dag återvända till honom. Han känner oss innerligt väl och bryr sig om var och en som person. Han vill att vi ska vara lyckliga, men tvingar oss inte att vara det. Men han har gett oss vägledning, de kallas för bud, som hjälper oss att fatta beslut som gör oss lyckliga. Visa mer

Inga resultat