mormon.org Världsomfattande

Varför är familjen så viktig för mormoner?

Officiellt svar

Våra familjer utgör miljön för en stor del av den utveckling vi får i livet.

I våra familjer älskar, tjänar och undervisar vi och lär vi av varandra. Vi delar våra glädjeämnen och våra sorger med varandra. Familjebanden kan ge oss stora utmaningar, men de ger oss också styrka och en del av vår största lycka.

Familjen har en central roll i Guds plan för sina barn. Den är också samhällets centrala enhet och ett medel att föra barn till värden där de får kärlek, omsorg och undervisning om sanning och rättfärdighet (se ”Familjen: Ett tillkännagivande för världen”).

Även om vi inte kan välja de omständigheter som råder när vi föds, kan vi var dag välja att göra våra familjer starkare och lyckligare. Det är möjligt för enskilda personer att återvända till Guds närhet och för familjer att vara tillsammans för evigt.

  • Jag anser att varje religion borde undervisa om att familjen är viktig. Jag arbetar med problemfamiljer och de är så förödande för både barn och föräldrar. Bandet mellan familjemedlemmar är gudomligt och det måste man ta hänsyn till. Jag är så glad att jag vet att min familj tar hand om mig och att jag tar hand om dem. Min hustru och jag känner oss så välsignade eftersom vi älskar varandra och våra barn och barnbarn. Vi har också så många bröder och systrar, fastrar och farbröder, kusiner osv. Familjen är underbar och familjen är evig. Visa mer

  • Familjen ligger till grund för det samhälle vi skapar, både här på jorden och i evigheten. Ett barn kan söka efter lyckan på många sätt, men hittar den troligast i en familj vars liv grundar sig på evangeliets fullhet. Därför har ett barn rätten att uppfostras av en mor och en far som är fast hängivna varandra och sina barn. Visa mer

Inga resultat