mormon.org Världsomfattande

Dyrkar mormonerna Joseph Smith?

Officiellt svar

Gordon B. Hinckley, tidigare president för Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga, gav 2005 följande uttalande om Joseph Smith:

”Vi dyrkar inte profeten [Joseph Smith]. Vi dyrkar Gud vår evige Fader och den uppståndne Herren Jesus Kristus. Men vi erkänner profeten, vi förkunnar honom, vi respekterar honom, vi vördar honom som ett medel i den Allsmäktiges hand att i förening med prästadömet, varigenom myndigheten från Gud utövas i kyrkans angelägenheter och till hans folks välsignelse, ha återupprättat det gudomliga evangeliets forntida sanningar på jorden” (Gordon B. Hinckley, ”Joseph Smith Jr — Guds profet, mäktig tjänare”, Liahona, dec. 2005, s. 2–6).

  • Nej. Joseph Smith var en profet, vilket betyder att han, som tidigare profeter (t.ex. Mose, Abraham och Isak), tjänade Gud genom att vara hans språkrör på jorden. Han var en stor man och vi är tacksamma för allt han gjorde för att återställa evangeliet i dag, men mormoner dyrkar bara Gud Fadern och hans Son Jesus Kristus. Visa mer

  • Nej, men vi vet att han var en Guds profet i de sista dagarna. Visa mer

Inga resultat