mormon.org Världsomfattande

Varför utför mormoner dop för de döda?

Officiellt svar

Jesus själv döptes trots att han var syndfri, för att uppfylla all rättfärdighet och för att visa vägen för alla människor (se Matteus 3:3–17; 2 Nephi 31:5–12). Alltså är dopet nödvändigt för frälsning i Guds rike. Vi lär oss i Nya testamentet att dop för de döda utfördes på aposteln Paulus tid (se 1 Korintierbrevet 15:29). Denna förrättning har åter tagits i bruk i och med upprättandet av Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. Profeten Joseph Smith undervisade för första gången om dop för de döda vid en begravning i augusti 1840. Han läste mycket ur Första Korintierbrevet 15, bland annat vers 29, och tillkännagav att Herren skulle tillåta kyrkans medlemmar att döpa sig till förmån för sina vänner och släktingar som hade lämnat jordelivet. Han sade att ”frälsningsplanen hade som syfte att frälsa alla som var villiga att lyda fordringarna i Guds lag” (Journal History of the Church, 15 aug. 1840).

Eftersom inte alla som levt på jorden har haft möjligheten att döpas av rätt myndighet under jordelivet, kan dop utföras genom ställföreträdare, vilket innebär att en levande person kan döpas till förmån för en avliden person. Dop för de döda utförs av kyrkans medlemmar i tempel runtom i världen. Det finns de som har undrat om den avlidnas jordiska kvarlevor på något sätt störs under den här processen. Så är det inte. Personen som agerar som ställföreträdare använder endast den avlidnas namn. För att förhindra att arbetet görs flera gånger har kyrkan ett register över avlidna personer som har blivit döpta. Somliga har fått den felaktiga uppfattningen att när dop för de döda utförs läggs de dödas namn till kyrkans medlemsuppteckningar. Så är inte fallet.

  • Dop för de döda är inget nytt (se 1 Korintierbrevet 15:29). Det är en lära som ligger nära mitt hjärta eftersom min far gick bort innan jag fick möjlighet att lära känna honom och innan han fick möjlighet att lära känna Jesu Kristi kyrka. Vi tror att dop genom nedsänkning är ett nödvändigt steg som alla måste ta för att kunna bli frälsta och eftersom så många har dött utan den möjligheten utför vi dop för de döda – en förrättning som de sedan kan acceptera eller förkasta. Den läran ger mig hopp om min familj, men inte bara om min familj utan om alla som har dött utan att kunna lyda den lagen. Gud vore ingen rättvis Gud om inte alla fick möjlighet att lyda hans bud, så är det bara. Visa mer

  • Eftersom vi tror att förlorad myndighet har återställts tror vi också att det finns många som skulle ha tagit emot det här verket och dess förrättningar om de hade levt i en tid och på en plats där det fanns eller om deras omständigheter hade varit annorlunda. Vi tror att många själar som har dött och som nu är i andevärlden har hört och tagit emot detta återställda evangelium, men eftersom dopet måste utföras kroppsligen i det här livet kan de bara ta emot det och andra förrättningar om andra utför dem å deras vägnar. Det betyder inte att de döda måste ta emot dessa förrättningar, det ger dem bara möjligheten till det om de så önskar. Då kan de njuta av välsignelserna som en förrättning för med sig trots att de inte själva kan utföra den. Jesus förklarade tydligt att dopet är nödvändigt och vi vill att så många som möjligt ska kunna ta emot det, särskilt våra egna avlidna förfäder. Visa mer

Inga resultat