mormon.org Världsomfattande
Carrie Anne Olsen: Mor, Amerikansk, Barn, Psykologi, Mormon.

Hej, jag heter Carrie Anne Olsen

Om mig

Jeg er en Amerikaner som bor i Norge. Jeg kom først og fremst som en misjonær for Jesu Kristi Kirke og traff min fremtidige mann rett før jeg skulle hjem igjen. Jeg flyttet tilbake med det samme og har vært her siden. Jeg har tre små barn og er hjemmeværende med dem. Jeg har en utdannelse i psykologi og elsker å lære nye ting.

Varför jag är mormon

Gjennom livet mitt har jeg hatt veldig mange åndelige opplevelser hvor Ånden har bekreftet for meg at dette er Guds sanne kirke på jorden. Men det som driver meg fremover er kunnskapen om at jeg er Guds barn. Jeg vet Han er min Fader. Jeg ble undervist av mine foreldre at Gud vil svare mine bønner, at Han er klar over meg og at Han elsker meg. Jeg vet at Han venter på meg. Det er ingen tvil at jeg er Hans datter. Den kunnskapen gir meg styrke når jeg føler at verden raser ned rundt meg. Jeg har et sterkt vitnesbyrd om at Gud har en plan for sine barn. Han har gitt oss og vil forsette å gi oss veiledning gjennom profeter, skriften og ånden. Han vil lede oss frem hvis vi er villige til å ta Hans hånd og stole på Hans vei. Jeg er en mormon fordi jeg aldri har funnet en grunn til å ikke være det. Det jeg har opplevd i mitt liv bekrefter det jeg har lært i kirken. Det jeg har opplevd i mitt liv bekrefter at Gud er der og at Han venter på at jeg skal komme hjem igjen. Det jeg har opplevd i forbindelse med Jesu Kristi evangelium har gitt meg en styrke og en ro som ikke kan erstattes. Derfor er jeg en mormon.

Hur jag lever min tro

Det er veldig mange måter jeg etterlever troen min på. Det første er at jeg bruker all min tid på familien min, spesielt mine barn. Det er ikke et lett valg å være hjemmeværende i et samfunn hvor de fleste jobber fulltid men jeg føler det er det som er det beste for vår familie. Jeg fokuserer på å lære mine barn om Gud og hans plan. Jeg føler Hans kjærlighet rundt meg og jeg vet Han har behag i det jeg gjør for familien min. Jeg har ansvar i kirken for å undervise seminar og det vil si at jeg underviser ungdommer fra 14-18 om skriften. Det er et stort ansvar og veldig givende. Selv om jeg har lite tid og selv om det krever en del å forberede meg så er det en oppgave jeg helst vil beholde fordi jeg får så mye tilbake fra Gud. Jeg kan se Hans hånd i mitt liv og mitt vitnesbyrd vokser hver gang jeg underviser. Jeg prøver å finne anledninger hvor jeg kan tjene andre. Gud vil gi oss anledninger hver dag til å tjene andre hvis vi virkelig se etter det. Jeg ser ofte at Han veileder meg til folk som trenger hjelp. På grunn av min misjon så har jeg en mulighet til å snakke om evangeliet når jeg blir kjent med nye folk. Jeg er ikke norsk og de fleste spør meg ganske så fort om hvordan jeg kom til norge og hvordan jeg lærte norsk. Jeg deler alltid om misjonen min og kirken.