mormon.org Världsomfattande

Hej, jag heter Ron and Ginger Brown

  • Ron & Ginger Brown
  • Ron & Ginger Brown
  • Ron & Ginger Brown
  • Ron & Ginger Brown
  • Ron & Ginger Brown
  • Ron & Ginger Brown
  • Ron & Ginger Brown
  • Ron & Ginger Brown

Om mig

Vi växte upp i norra Utah och tillbringade mycket av vår tid som ungdomar med att rida. Ron verkade i två år som missionär i östra Atlantstaterna. Ginger deltog i rodeodrottningstävlingar och kom tvåa i fröken Utah-tävlingen inom rodeo. Vi tog båda lärarexamen vid Weber State University och har sedan dess slutat undervisa. Ron var lärare för årskurs två och Ginger var specialpedagog. Vi har tre söner och tio barnbarn. I många år hade vi ett uppträdande med hästar och reste och uppträdde inför publik från Kalifornien till östkusten. När vi arbetade för Great Adventure Amusement Park i Jackson i New Jersey blev vi bekanta med Hollywoods djurtränare. Den föreningen hjälpte oss få arbeten i filmindustrin. Vi har tränat djur som varit med i filmerna om Nya testamentet, andra produktioner som kyrkan gjort och över åttio långfilmer.

Varför jag är mormon

Vi döptes som medlemmar i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga vid åtta års ålder. Ginger växte upp i Plain City i Utah och Ron i North Ogden i Utah. Vi hade underbara föräldrar och lärare som lärde oss evangeliets principer och hjälpte oss utveckla vittnesbörd om att Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga är sann. Vi har båda pionjärbakgrund. Våra förfäder spelade en viktig roll i mormonkyrkans första bosättningar. Vi har strävat efter att följa deras exempel i hela vårt liv. Vår familj kom närmare våra pionjärförfäder när vi fick möjlighet att arbeta med kyrkans filmer Arvet och Joseph Smith: Återställelsens profet. De första pionjärerna fokuserade på tro, hårt arbete, familjen, Jesus Kristus och Gud. Våra pionjärförfäder gjorde många uppoffringar. De led förluster och uthärdade svårigheter. De älskade Jesus som Jesus älskar var och en av oss. Han vill att vi ska vara lyckliga. Att vara medlemmar i hans underbara kyrka gör oss lyckliga!

Hur jag lever min tro

Vi har haft trosstärkande upplevelser när vi har filmat, ridit, undervisat och fostrat våra barn. De här upplevelserna har gett oss lärdom och hjälpt oss att växa. När vi ordnade med djur till bibelfilmerna stärktes våra vittnesbörd och likaså vår insikt om hur det skulle ha varit att se det som Frälsaren såg. Att leva i tro är att försöka bli mer lik Jesus Kristus. Vi tror att ett av de bästa sätten att hjälpa andra är att ge rikligt av vår tid och våra talanger och att leda genom exempel. Vi tror på bönens kraft. Vi ber ständigt för våra familjer, våra djur, vädret och allt som påverkar vårt och andras liv. När man har med djur att göra är inget konstant. För att kunna göra det vi gör måste vi lita på våra vittnesbörd och vår tro på Jesus Kristus.