mormon.org Världsomfattande

Hej, jag heter Юлия (Yulia)

  • Yulia Dobrovolskaya
  • Yulia Dobrovolskaya
  • Yulia Dobrovolskaya
  • Yulia Dobrovolskaya
  • Yulia Dobrovolskaya
  • Yulia Dobrovolskaya
  • Yulia Dobrovolskaya
  • Yulia Dobrovolskaya

Om mig

Jag tycker om att laga mat, spela bordtennis och simma. Jag älskar att måla med vattenfärg och att brodera bilder. Jag studerar främmande språk. Jag komponerar musik. Jag är mamma till tre barn. Jag har en musikexamen. Just nu är jag dirigent för en grupp ungdomar. De är underbara musiker. Mitt arbete med dem är en källa till inspiration och glädje. I hela mitt liv har jag varit omgiven av musik. Det är mitt kreativa laboratorium. De här musikerna är mina vänner, och vi är likasinnade. Det är hårt arbete men ger stor glädje och är en fest för min själ. Jag älskar barn. De är annorlunda men så aktiva, nyfikna och målmedvetna. De tycker så mycket om att lära sig nya saker om världen. Vi spelar och lär oss tillsammans. När barn är intresserade och har roligt, kan de åstadkomma ändlösa upptäckter, segrar och bedrifter. Jag tycker om att fullända mig själv och sätta min själ i arbete.

Varför jag är mormon

Jag har fått ett rikt arv av tro från mina förfäder. När jag studerade min släktlinje, fick jag veta hurdana de var, vad de gjorde, vilka vänner de hade och vilket rykte de hade. Jag kände sann glädje när jag upptäckte att jag tillhör förnäma, värdiga släkter med höga moralnormer. När jag skrev berättelser om mina förfäder, kunde jag tydligt se speciella karaktärsdrag som genomgående fördes vidare från generation till generation och är av största värde för mig. Jag upptäckte att evangeliet har stort inflytande på våra liv. Det är ingen garanti för att vi slipper problem som sjukdom, arbetslöshet, fiendskap från vissa grupper och så vidare. Men när jag lever efter evangeliet, finner jag en inre styrka att övervinna utmaningar, att acceptera de svåra och ofattbara ting som sker i mitt liv och se dem som en chans att bli bättre och utvecklas mer personligen. Jag vet vem jag är. Jag är en Guds dotter. Och jag har anförtrott honom mitt liv. Det är inte blind tillit, utan jag kollar upp mitt livs karta med honom. Jag ber inte Gud att göra något för mig som jag inte själv är redo att ägna tid och arbete åt. Jag betraktar mitt liv och mina släktingars liv som en ovärderlig gåva – jag värdesätter den och vill bara fylla den med sådant som jag vill ska bli de bästa minnena. Efter många år vill jag vända tillbaka och se, när jag utvärderar min stig och det jag uppnått, att jag tycker om det, att jag inte ångrar något och att jag inte slösat bort mitt liv. Jag älskar Gud. Kyrkan har hjälpt min släkt att ta sig igenom svåra perioder i livet. Den stödjer oss idag. I den här kyrkan fann jag den underbara och dyrbara kunskapen att familjer kan vara tillsammans för evigt. Denna kunskap är underbar. Den håller oss ansvariga – den gäller för evigt!

Hur jag lever min tro

En av de mest oförglömliga upplevelserna i mitt liv som kristen har med min hemstad att göra. En gång fick jag uppdraget att organisera en kommitté som skulle ge frivillig hjälp till våra lokala myndigheter genom att ta hand om parker och andra friluftsområden. Det var något som var nytt för mig. Det var ett tillfälle att dela med mig av de höga moralnormer som min familj och kyrkans medlemmar lever efter, med människor omkring oss och att låta dem veta att vi är kristna, att vi försöker besvara Herrens inbjudan att tjäna våra medmänniskor. Vi fann de rätta orden, träffade befattningshavare och planerade in gemensamma aktiviteter med våra medlemmar. Vilken glädje det var – att se alla dessa familjer, unga och äldre människor, förenade i sitt underbara tjänande av sin hemstad! Arbetet var väl organiserat och utfördes med glädje. Vi hörde hela tiden positiva kommentarer om att ännu ett område i deras stad höll på att bli renare och mer attraktivt. Alla var nöjda med resultatet! Jag har haft tillfälle att undervisa unga kvinnor i vår församling. De har alla olika personligheter och uppfostran och är kanske unga, men de har livserfarenhet. Det är ett under att se hur de råd de får under lektionerna hjälper dem att få större självkänsla och värdesätta sig själva som unika personligheter. Flickor lär sig att älska sina familjer och känna glädje där. De utvecklar sina talanger och funderar djupt över livets mål och prioriteter. I sin ungdom finner flickorna styrka att hålla sig borta från droger, alkohol, tobak, pornografi och vulgärt tal och från att slösa tid på sociala nätverk på Internet. De klär sig enkelt men smakfullt, lyssnar på god musik, och utövar positivt inflytande på sina jämnåriga genom sitt föredöme. Jag är stolt över den framgång dessa flickor fått och beundrar deras kärlek till livet och vänskap, och hur tillitsfullt de går genom livet. De här flickorna kan göra mycket i sina familjer och i samhället.