mormon.org Världsomfattande
David: David Hulterström, Parkour, Gud, Dans, Mormon.

Hej, jag heter David

Om mig

Jag är en god och glad kille som älskar livet! På min fritid så tränar jag den franska gatusporten Parkour/Freerunning där jag springer runt i stadsmiljö och väljer att se hinder i min väg mer som något jag kan använda mig av och på lätt sätt ta mig över. Just nu i livet så jobbar jag och reser runt

Varför jag är mormon

Jag är född in i kyrkan och har så länge jag kan minnas undervisats om Gud och Kristus och vad dom har gjort för oss. Men i allas liv så kommer det en gång då man själv måste bestämma om man tror på det man har blivit lärd eller inte. Medans Kyrkan lärde mig en sak så lärde mig skolan en helt annan. Jag har många gånger medan jag växt upp blivit lärd att studera och att öka min kunskap så jag studerade det som både skolan och kyrkan lärde mig. Som både Bibeln och Mormons Bok lär ut så kan man alltid be till Gud för att få kunskap om vad som helst och för att kommunicera med honom och få svar, detta kallar vi för bönesvar, inspiration eller uppenbarelse. Jag har alltid haft en tro om att Gud existerar men att bara tro räckte inte för mig längre utan jag ville verkligen veta om han gjorde det och om han gjorde det var då verkligen den kyrkan jag går till sann? Jag bestämde mig därför att testa allt som stod i skrifterna och som kyrkan lär ut. Jag bad om och om igen och lyssnade efter svar och försökte efter min bästa förmåga att leva på det sätt så som de lär ut. Svar kommer olika snabbt för olika människor men för mig kom det snabbt och kom som en tanke till mig som sa till mig att tänka tillbaka på mitt liv och på upplevelser och känslor som jag har haft och efter den tanken kom en känsla till mig som var varm och fridfull och fyllde mig med extrem glädje precis som den känslan beskrivs i skrifterna. Jag ville också veta om Mormons bok var sann och om historien om Joseph Smith verkligen var sann så jag bestämde mig för att be och eftersom att Mormons Bok har ett löfte i sig att om du verkligen vill veta så kan du få svar så bad jag om den och svaret var det samma som innan, jag fylldes av en varm fridfull känsla och en tanke kom till mig och sa, Du vet redan svaret! Jag har efter det bett om många saker och fått svar om och om igen och har haft många upplevelser som bara bekräftar gång på gång om hans existens och att Gud är verklig och att han svarar våra böner

Personliga berättelser

Vilka av Frälsarens lärdomar har påverkat dig i ditt liv?

En stor lärdom som Kristus har givit mig är hans exempel. Hur man på bästa möjliga sätt bemöter och behandlar alla runt omkring en. På ett kärleksfullt sätt utan att döma. "Den Gyllene Regeln" betyder mycket för mig i mitt liv! "Därför, allt vad ni vill att människorna skall göra er, det skall ni också göra dem. Detta är lagen och profeterna" - Matt 7:12 Detta försöker jag leva efter på det bästa sätt som jag kan och den påverkar verkligen mig i mitt liv och min syn på alla människor runt omkring mig. Den får mig att tänka en extra gång om hur jag behandlar andra och hur jag får dom att känna sig när dom är med mig. Den Gyllene Regeln och L&F 18:10 "Kom ihåg att själarna är mycket värdefulla i Guds ögon," är två skriftställen som jag alltid försöker att ha på tankarna och hjälper mig att behandla människor på ett kärleksfullt sätt!

Hur jag lever min tro

Min tro är det som har lagt grunden till den jag är, till alla mina normer och all min moral och det är något som jag lever efter varje dag och inte bara på söndagar! För mig är det viktigt att bemöta alla människor lika och att göra sitt bästa att inte se ner på någon utan att inse att alla människor har så sjukt stor potential. I kyrkan har jag uppgiften att se till att någon varje söndag håller en lektion med ett uppbyggande budskap som gör att man känner sig bättre efter varje gång man har lyssnat till det.