mormon.org Världsomfattande

Hej, jag heter Eric Cooper

  • Eric Cooper
  • Eric Cooper
  • Eric Cooper
  • Eric Cooper
  • Eric Cooper
  • Eric Cooper
  • Eric Cooper
  • Eric Cooper

Om mig

Jag har förmånen att vara make till en fantastisk hustru och far till fem underbara barn. Jag verkar ödmjukt i kommunen som verkställande direktör för vår lokala matbank. Jag arbetar med att varje vecka ge mat åt 58 000 personer som kämpar med hunger och att få tag på mat. Jag har förmånen att få arbeta med många volontärer och jag menar att vi alla blir välsignade när vi tjänar tillsammans. Jag påminns varje dag om att det är genom små, vänliga gärningar som stora underverk sker.

Varför jag är mormon

Jag är mormon på grund av glädjen jag känner när jag lever efter Jesu Kristi evangelium. Jag har känt mig fullkomligt lycklig när jag har levt i enlighet med vår Frälsares bud och lärdomar. När jag kämpar och gör misstag får jag hopp i vetskapen om att jag kan ha tro på Jesus Kristus och omvända mig. Jag finner frid i att veta att jag är ett Guds barn och att han älskar mig. Jag blir tröstad av tanken att Gud uppmärksammar oss alla när vi ställs inför prövningar och svårigheter. Jag förundras när jag ser underverken som hans händer har utfört i världen. Jag uttrycker min tacksamhet för den kunskapen och vittnar om att han lever!

Hur jag lever min tro

Jag anser att min tro eller religion är ett sätt att leva. Den är en del av hur jag arbetar, hur jag leker, hemma och i kyrkan. Att vara mormon för mig är inte bara en söndagsaktivitet. Det är att leva mitt liv i harmoni med de principer som Jesus undervisade om. Jag strävar efter att vara ärlig mot andra och redbar i allt jag gör. Jag arbetar flitigt för att tjäna och hjälpa andra. Jag tror verkligen att när vi är i våra medmänniskors tjänst, så är vi endast Guds tjänst.