mormon.org Världsomfattande

Hej, jag heter Nuria

  • Nuria Martinez
  • Nuria Martinez
  • Nuria Martinez
  • Nuria Martinez
  • Nuria Martinez

Om mig

Jag är helt enkelt någon som är tacksam för hur, var och med vilka jag lever mitt liv. För att börja med med vilka, min lilla familj består av min underbara make och våra två vackra små flickor. Nu om hur jag lever mitt liv: Jag har möjlighet att göra och vara två saker som jag alltid har velat göra och vara: att vara mamma och att undervisa och upplyfta andra genom musik. Och sist men inte minst, var: Jag har möjlighet att bo på min älskade ö Puerto Rico, där jag växte upp. Vi har bott på andra platser som är mycket trevliga, men har nu den stora välsignelsen att kunna bo och fostra våra barn på en plats som är underbar, fastän inte perfekt. Men vi känner att den är vår, och vi strävar efter att bidra på alla sätt vi kan. Jag drömmer också om att besöka Italien en dag. Jag vill lära mig mer om fotografering, och mitt favoritmål är frukost.

Varför jag är mormon

Jag kunde börja prata om allt jag får ut av att vara mormon: vägledning, försäkran, hopp, perspektiv, kunskap, oräkneliga välsignelser osv. Jag kan se allt det här som anledningar till att vara mormon. Men de är resultat, inte precis anledningar till det. Jag är mormon därför att jag har känt och vet att Gud har återställt sin sanna kyrka genom profeten Joseph Smith, och därmed Jesu Kristi evangeliums fullhet. Jag är mormon därför att jag har känt och vet att Mormons bok är helig skrift som bevarats för vår tid, och den är Guds ord. Jag är mormon därför att jag vet att Gud fortfarande talar till människan, och han gör det genom vår levande profet, president Thomas S. Monson. Jag är mormon därför att jag har frågat och fått ett svar, och jag får det bekräftat varje dag.

Hur jag lever min tro

Det jag gör är att hjälpa andra genom musik. Jag har möjlighet att hjälpa barn lära sig sånger som undervisar dem om Jesus Kristus och vad han lärde och gjorde. Det är imponerande hur en enkel sång kan undervisa och hjälpa dem att känna de där sanningarna. Jag tröttnar aldrig på att undervisa, se entusiasmen i deras ögon när något nytt presenteras för dem, hur de övar på det och hur de bemästrar det. De älskar när jag ackompanjerar dem på pianot. Jag tycker också om att använda min kunskap för att bidra till musikprogram som upplyfter deltagare och publik. Det kräver mycket tid och ansträngningar, men i slutändan är det värt det om så bara ett enda hjärta uppmjukas av musiken.