mormon.org Världsomfattande

Hej, jag heter Al

  • Al & Lisa Burns
  • Al & Lisa Burns
  • Al & Lisa Burns
  • Al & Lisa Burns
  • Al & Lisa Burns
  • Al & Lisa Burns
  • Al & Lisa Burns
  • Al & Lisa Burns

Om mig

Jag växte upp i norra Utah i en familj på åtta personer. Som tolvåring överlevde jag en kamp med cancer som förändrade mitt liv. Senare verkade jag som missionär för kyrkan i Paris under två år. När jag kom tillbaka gifte jag mig med min drömkvinna Lisa som fortfarande är mitt livs stora kärlek. Hon genomled många år när jag var anställd som pyrotekniker och studerande, tio närmare bestämt. Med tiden har vi fått fyra barn och adopterat två, bott här och var i denna stora nation och upplevt vårt livs äventyr. Nu bor vi i ett litet samhälle i Texas där jag är barntandläkare och min hustru äger en dansstudio och är hjärnan bakom min praktik. Vi håller för närvarande på att adoptera ett sjunde barn och försöker komma på hur vår liv kan bli ännu galnare. Jag älskar ett nebraskafotbollslag, att fiska, fyrverkeri och att vara tillsammans med min familj och min hustru. Jag är inte fullkomlig men jag försöker göra så gott jag kan. Herren har välsignat oss storligen.

Varför jag är mormon

Jag är först och främst mormon därför att jag har en djup övertygelser om att Jesus Kristus är min Frälsare. Genom hans exempel och offer kan jag förbättra mitt och andras liv och få ett liv fullt av glädje, även när jag är mitt i den djupaste bedrövelse. Det är tack vare de bindande löftena och lärdomarna i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga som jag kommer närmare Gud och hans vägar och får ta del av löftena om den största glädjen i mitt liv. Jag är också mormon därför att jag har en djup övertygelse om att Mormons bok är Guds ord. Jag har läst boken otaliga gånger och vet att den innehåller Jesu Kristi evangelium. Jag vet också att de som läser den här boken kan be Gud i tro att visa dem samma svar som jag har fått, att den är sann. Jag har också en djup övertygelse om Joseph Smith som hjälpte till att återställa Kristi sanna kyrka och att ge oss Mormons bok. Jag har fått känslor från Gud som har bekräftat det här utan minsta tvekan i mitt sinne. Jag vet att Gud inte har lämnat oss att ensamma försöka navigera genom livet. Jag tror att Gud sänder profeter för att vägleda sitt folk. Han gjorde det i forna tider och fortsätter göra det i dag. Jag vet att Gud har kallat en man att verka som sin profet i vår tid. Från Joseph Smith till vår nuvarande profet, Thomas Monson, har jag inga tvivel om att Gud leder sin kyrka genom en profet och apostlar. Jag har fått ett djupt och varaktigt vittnesbörd om den sanningen. Slutligen är jag mormon på grund av det sätt kyrkan lär mig att leva på och löftet att jag kan vara tillsammans med min familj för evigt, inte bara i det här livet, om jag följer Guds bud. Det är bara i kyrkan som de här löftena kan ges. Makten att binda samman familjer för evigt finns här och ger mig stor glädje. Jag är mormon tack vare ett liv av erfarenhet som otvivelaktigt har övertygat mig om att jag är på rätt plats. Gud har sagt att han har stora ting i beredskap för mig om jag lever det liv han vill att jag ska leva.

Hur jag lever min tro

Jag följer min tro på många sätt. Här är några. Kristus älskade små barn och uppmanade oss att bli mer lika dem. Av den anledningen har jag genom mitt jobb och hemmaliv omgett mig själv med barn. De är stora föredömen för mig och jag är välsignad nog att tillbringa dagarna med att se världen genom deras ögon. Antingen på jobbet, där jag ser upp till hundra barn varje dag, eller hemma med mina sju barn, är jag mycket gladare med barn omkring mig. Jag förstår varför Kristus älskade att ha barn omkring sig. Genom att hänge mig åt att hjälpa barn har mitt liv fått en verkligt syfte. Jag är barntandläkare. Jag vet inte mycket om redovisning, men Gud har sagt att han kan göra det svaga starkt. I min lokala församling verkar jag som kamrer och revisor. Det hjälper mig och lär mig något nytt. Allt tjänande i kyrkan utförs utan kompensation, och det är en stor välsignelse att kunna ge av min tid till Gud och se honom hjälpa mig. Jag lever också efter min tro genom att låta det min religion undervisar mig om bli en del av mitt vardagsliv. Den lär mig att arbeta hårt. Den lär mig att vara ärlig. Den lär mig att alla Guds barn är likvärdiga och ska behandlas lika. Den lär mig att hela tiden lära mig något nytt. Den lär mig att försöka påverka andra människors liv. Den lär mig att dela med mig av det Gud har gett mig. Den lär mig att man behöver sträva efter att leva ett bra liv om man vill vara lycklig. Jag följer min tro genom att försöka uppnå det som vi alla försöker uppnå: lycka. Några väljer populära metoder för kortsiktig tillfredsställelse eller så väljer de den lätta vägen med löfte om spänning eller belöning. Andra väljer den väg som verkar vara mest logisk eller accepterad. Men jag följer min tro genom att försöka välja den väg som Gud vill, med vetskap om att han verkligen vill att jag ska vara lycklig. Av den anledningen ler jag mycket varje dag, därför att jag känner till Guds plan för mig.