mormon.org Världsomfattande

Hej, jag heter Lorin

  • Lorin Nicholson
  • Lorin Nicholson
  • Lorin Nicholson
  • Lorin Nicholson
  • Lorin Nicholson
  • Lorin Nicholson
  • Lorin Nicholson
  • Lorin Nicholson

Om mig

Jag föddes i Australien och är äldst av sex barn, som fyraåring diagnostiserades jag med retinitis pigmentosa och har varit blindförklarad hela livet. Trots enorma svårigheter på grund av min dåliga syn har jag framgångsrikt gått ur skolan och tog examen från college med lovord och jag har sedan dess arbetat som fysioterapeut i 15 år och har behandlat över 30 000 personer, allt ifrån fårklippare till olympier. Som pojke älskade jag att cykla, simma och att hoppa från trampolin och började lära mig spela gitarr när jag var 13. I dag åker jag Australien och världen runt som professionell gitarrist och inspirerande talare och älskar att träffa nya människor. Nyligen skapade min bror och jag historia, det var en fantastisk upplevelse. Vi var de första blinda personerna som hade cyklat tandemcykel tvärs över Australien, en 400 mil lång sträcka. Jag är i dag lyckligt gift med en vacker kvinna och har fyra underbara barn.

Varför jag är mormon

Jag känner mig lyckligt lottad som har två underbara föräldrar som älskade Herren och uppfostrade mig i ett hem som genomsyrades av mormonernas principer. Många bibelberättelser som de undervisade mig om som barn hjälpte mig förstå vem jag var. Men än viktigare så hjälpte de mig förstå vem Gud är. Jag minns att jag som ung läste en bibel med jättestor stil och att jag som sjuåring började läsa Mormons bok för första gången. Trots den extremt stora stilen var det oerhört svårt att läsa ett ord i taget med ett enormt förstoringsglas. Det tog mig sju år att läsa de 529 sidorna. Det var otroligt att en ung pojke som var nästan blind kunde läsa en sådan stor bok, men berättelserna och undervisningen från Jesus Kristus som boken innehåller lämnade ett outplånligt intryck på mitt hjärta och sinne och jag visste utan tvekan att Mormons bok var sann! Under åren som följde drev svårigheterna att vara blind mig ner på knä i bön och jag hoppades att Gud skulle höra mig och hjälpa mig känna frid och hitta en mening med livet. Mina böner besvarades på ett så personligt sätt att jag kände en mycket stor inre frid och tillförsikt. Jag litar i dag på honom av hela mitt hjärta och hela min själ. Det sägs ofta att med små och enkla medel uträttas mycket stort – och det har Herren bevisat för mig så många gånger! Att vara mormon har gett mig en unik andlig klarsynthet. Den inspirerar mig så att jag vet att jag kan klara av alla utmaningar i livet, så länge jag litar på honom och har tro nog att följa honom.

Hur jag lever min tro

Jag har ofta tänkt på att tro är mer än att bara tro och/eller att muntligt säga att vi följer Jesus. Tro är en mäktig kraft som driver oss till handling. Jag har alltid strävat efter att mina handlingar ska återspegla mina ord! Blindheten har definitivt gett mig ett större perspektiv på livet och andra framtidsutsikter. Det har många gånger gjort mig ödmjuk, men har också på många andra sätt gjort att jag har sett Herrens hand utföra otaliga mirakel i mitt och mina vänners liv. När jag tänker tillbaka på mina upplevelser så kommer mina bästa minnen och prestationer sig av att jag har tjänat andra, både i kyrkan och i samhället. Jesu Kristi exempel har hjälpt mig se att jag behöver sätta andras behov först istället för mina egna. Den glädje och tacksamhet som de vi tjänar uttrycker kan inte köpas för pengar! Min hustru och jag tycker också mycket om att läsa skrifterna och be tillsammans med våra barn varje dag. Vi märker vilken stor skillnad det gör i vårt hem och i skolan och på arbetet. Vi känner en mycket större frid, vi är mycket vänligare och generellt sett positivare när vi tillbringar en stund tillsammans med Herren varje dag. Min relation till Gud är den viktigaste relationen jag har och som alla andra bra relationer krävs det tid, hängivenhet och mycket offer för att uppehålla den. Jag vet att Gud vet vem jag är och att han inte bara hör mina böner utan också besvarar dem. Det är därför som jag väljer att följa Herren Jesus Kristus. Inte för att jag måste utan för att jag vill göra det!