mormon.org Världsomfattande

Hej, jag heter Ling Wai-yee (Linda)

  • Linda Ling
  • Linda Ling
  • Linda Ling
  • Linda Ling
  • Linda Ling
  • Linda Ling
  • Linda Ling
  • Linda Ling

Om mig

Jag är en optimistisk kvinna som tycker om livet fastän det är svårt. Bilden av en supermamma som arbetar på modersrollen, yrkesansvar, tjänande i kyrkan och personlig tillväxt i en starkt konkurrensinriktad värld har varit så jobbig att försöka balansera, men något i mitt sinne och hjärta gör mig fast besluten att fortsätta. Jag älskar musik, dans, konst, att tänka, vandra och att resa i världen. Jag tycker om att träffa olika slags människor och höra om deras upplevelser, drömmar och förhoppningar. Det berikar min andlighet och mitt perspektiv att se saker och ting på ett nytt sätt. Jag tror att kärlek, vänlighet och barmhärtighet kan lyfta människor och göra världen bättre, om människor öppnar hjärta och sinne för förändringar. Jag vill vara ett av hjulen som driver världen framåt och uppmuntrar det uppväxande släktet att leva sunt, med gott självförtroende och självrespekt.

Varför jag är mormon

Varför är jag mormon? Det har jag frågat mig själv under de senaste åren. Jag kom i kontakt med Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga i tonåren. Under den tiden var jag intresserad av religion, och jag var så imponerad av de hårt arbetande missionärerna som offrade av sin tid, sina pengar, sin utbildning eller yrkesliv för att resa långt hemifrån till ett främmande land och lära sig ett nytt språk och predika evangeliet. Efter uppmuntran från missionärerna studerade jag skrifterna, bad och gick på kyrkans möten för att söka efter mitt vittnesbörd. På grund av mina föräldrars starka motstånd mot att jag engagerade mig i kyrkans aktiviteter väntade jag i tre år på att döpas och fick sedan ett vittnesbörd. Efter dopet hörde jag en mild röst som upprepade gånger uppmanade mig att hålla buden, och det kändes som en eld i hjärtat. Jag visste plötsligt att Anden var med mig och skulle vägleda mig. Än i dag minns jag det tydligt, och den brinnande känslan är kvar. Under tidens gång har jag gått igenom många prövningar för att behålla min tro och min identitet som mormon i olika skeden av livet, yrkesområden och sociala förhållanden. Fastän jag har verkat som missionär är frestelserna så stora under livets långa resa att jag hela tiden behöver vara fullt uppmärksam på världsliga fällor. När dagen är slut och mörkret kommer, och när jag ensam måste kämpa mot frestelser och svårigheter, frågar jag mig själv varför jag är mormon och inte tror på någon annan religion eller är en vanlig person som ser ut att ha ett lätt liv med mindre ansvar. Men den milda och stilla rösten tröstar mig och försäkrar mig att mitt val är rätt. När jag känner frid och glädje i evangeliet inser jag att buden är sköldar som skyddar mig från felsteg och orättfärdighet, och jag känner mig fri att vara mig själv utan rädsla, tack vare Jesu Kristi försoning. Jag är stolt och glad över att vara mormon eftersom Gud lever, kyrkan är sann och Mormons bok är Guds ord, och de är mycket värdefulla för mig.

Hur jag lever min tro

Att leva i tro och uthärda till änden är verkligen en stor utmaning eftersom det krävs strikt självdisciplin, tålamod, tro och visdom att hålla fast vid sin tro. Jag har varit medlem i nästan 40 år, och när jag ser tillbaka på hur jag levt efter min tro så förstår jag att min upplevelse har tre aspekter. För det första håller jag mig nära Herren. När man alltid är upptagen med det timliga, som att försörja sig, ta hand om familjen, uppfylla sociala plikter och lyckas i sitt yrke, är det lätt att gå vilse och gradvis komma bort från kyrkan eftersom vi alla är människor med egna svagheter. För att hålla mig andligt stark kommunicerar jag alltid med Gud i bön och studerar skrifterna. Jag tjänar också i kyrkan och i templet för att hålla mig nära den Helige Anden, så att jag kan ha en nära relation till Gud. För det andra tjänar jag mina medmänniskor i kyrkan och samhället. Tjänande hjälper mig att bli osjälvisk och mer uppmärksam på andras behov. Jag besöker fattiga och behövande, bär mitt vittnesbörd, undervisar om evangeliet och ordnar program för barn, ungdomar och kvinnor. Nyligen deltog jag i ett välfärdsprojekt där vi hjälpte ensamstående mödrar med låg inkomst och fattiga familjer i Kina att öka sitt oberoende och förbättra livskvalitén. Det här tjänandet har breddat mitt perspektiv på livet och stärkt min tro så att jag bättre förstår Guds kärlek till sina barn på jorden. Till sist, självrannsakan. Självrannsakan stärker tron. När jag har förmågan att rannsaka kan jag se min styrka och svaghet så att jag kan förbättra mig och bli en bättre kristen. Jag får en större önskan att bli som Gud, vilket ger en stark motivation att leva i tro i fråga om det förflutna och framtiden. Trots att jag inte är fullkomlig ger tron mig hopp om att jag kan bli det, och att jag kan göra bättre ifrån mig om jag fortsätter att arbeta på det.