mormon.org Världsomfattande
Mehrsa: Mormon.

Hej, jag heter Mehrsa

Om mig

Jag är äldst av tre flickor och jag har tre egna flickor. Jag kom till Förenta staterna som barn och är glad att jag kan uppfostra mina döttrar här. Jag vill att de ska känna till och känna ett band till sitt förflutna och förstå att de är så lyckligt lottade att ha de möjligheter de har. Mina flickor föddes alla i New York och vi bodde där i tio år. Nu bor vi västerut. Jag kämpar för att lära mig och undervisa. Jag försöker lära mina barn att leva goda liv, att vara ärliga, redbara och starka kvinnor. Jag försöker också undervisa juridikstuderande. Jag känner mig som en nybörjare inom båda områdena och ber ständigt Gud om hjälp.

Varför jag är mormon

Jag anser att om man lever efter evangeliet så lever man ett liv fyllt av barmhärtighet. Evangeliet lär mig att mitt liv inte bara är till för mig. Jag behöver behandla andra på det sätt som jag vill bli behandlad. När jag lär mig om evangeliet känns det som om jag påminns om något jag alltid har vetat. Jag känner frid när jag tjänar och älskar min nästa. Jag är glad att jag tillhör en grupp människor som arbetar på att bli bättre och försöker vinna över sina naturliga svagheter. Det är en ständig kamp att följa Kristi lagar, men ”hans börda är lätt” – åtminstone lättare än den gråa vardagens andra bördor. Han ber oss bara att överlämna vår vilja i hans hand så att han kan göra oss till en bättre person. Jag tror att religion innebär handling och förändring – genom goda gärningar hoppas jag på att jag förändras till en god person.

Personliga berättelser

Vad gör du för att stärka din familj och få den att bli framgångsrik?

Varje måndag har vi familjekväll. Det är mina döttrars favoritkväll i veckan. Vi sjunger en sång och ber tillsammans och sedan har vi en kort lektion om till exempel att dela med sig, att tjäna eller om bönen och sedan leker vi en lek tillsammans innan vi äter lite gott. Vi ser fram emot kvällen och den hjälper oss känna frid i ett hem som ofta är kaotiskt.

Hur jag lever min tro

Jag vill påpeka att jag försöker. Jag försöker leva min tro genom att tjäna och älska andra. Jag försöker leva min tro genom att undervisa mina barn om vad som krävs för att man ska älska Gud och sin nästa. Jag försöker leva min tro genom att vara ärlig. Jag försöker också undervisa mina elever om att det är deras ansvar att använda sin utbildning till att tjäna andra och rätta till orättvisor. Jag försöker vara en bra hustru, mor, nästa och medborgare. Jag har haft flera uppgifter i kyrkan där jag har fått möjlighet att hjälpa andra. Jag har arbetat mycket med några ungdomar i Harlem i New York och fick möjlighet att hjälpa dem fatta bra beslut och ge dem råd om hur man framgångsrikt tar sig igenom skolan och hittar ett betydelsefullt yrke.