mormon.org Världsomfattande

Hej, jag heter Ruth

  • Ruth Wise
  • Ruth Wise
  • Ruth Wise
  • Ruth Wise
  • Ruth Wise
  • Ruth Wise
  • Ruth Wise
  • Ruth Wise

Om mig

Jag är från Bolivia. Jag har bott i Förenta staterna i nio år. Jag är gift och har fyra barn. Min första dotter Hanna gick bort strax efter födseln. Jag gick på tandläkarlinjen på University of Minnesota och i dag bor jag strax utanför staden Washington.

Varför jag är mormon

Jag gick med i kyrkan när jag 17 år i La Paz i Bolivia för att en vän på high school bjöd in mig till kyrkan. Jag har alltid trott på Gud men kände att det fanns mer man kunde lära sig om honom. Jag hade också en djup känsla av att jag var speciell, att det var något speciellt med mig (och alla andra). När jag besökte mormonkyrkan för första gången sade min väns söndagsskolelärare att vi som Guds döttrar har gudomliga möjligheter och att vi kan bli lika vår Fader i himlen tack vare Kristi offer. Lärdomen harmonierade med det mitt hjärta alltid hade sagt till mig och jag visste att det var sant. Det var också en annan sak som drog mig till den här religionen. I Bibeln står det att ”av frukten känner man trädet”. De som jag träffade på kyrkan var vänliga, kärleksfulla och tjänade utan att förvänta sig något i gengäld. Jag drogs till det, jag ville tillhöra en sådan grupp människor som hade så framstående egenskaper. Jag hade försökt i hela mitt liv att lära mig och handla efter det allra bästa jag fann omkring mig, så det här var perfekt.

Personliga berättelser

Vad gör du för att stärka din familj och få den att bli framgångsrik?

Min man och jag skrev en målbeskrivning för vår familj för några år sedan på vår bröllopsdag. Det hjälpte oss att planera för hur vi vill att vår familj ska vara i dag och i framtiden. Vi tar ett steg i taget och hämtar styrka ur grundläggande saker, som att be och läsa skrifterna regelbundet som familj. Vi går till kyrkan varje söndag och där tar vi del av sakramentet (nattvarden). Vi förklarar för våra barn varför vi tycker att sakramentet och kyrkan är viktig. Vi försöker också ha en familjekväll varje vecka, något som kallas för familjens hemafton i mormonkyrkan. Varje vecka håller min man eller jag en kort lektion om evangeliet och sedan spelar vi ofta ett spel tillsammans. Ibland känns det som om barnen tappar uppmärksamheten, men så nämner de senare något ur lektionen och vi inser att de faktiskt lyssnade. Mest av allt försöker vi vara goda exempel. När våra barn ser oss hjälpa andra så vill de hjälpa varandra – barn tar alltid efter sina föräldrar. Förutom familjens hemafton håller vi ibland ”förhandlingar” där min man och jag berättar om familjens behov (ekonomiska, utbildningsmässiga, timliga, andliga o.s.v.). Ibland känns det som om det är för mycket, men vi lära oss hur vi kan ta stegen dit vi vill komma. Under förhandlingarna går vi också igenom våra tidigare mål och samtalar om hur det går med dem och hur vi kan bli bättre på att nå dem. Det är ett pågående arbete.

Hur jag lever min tro

Jag lever efter min tro genom att studera skrifterna och söka vägledning för hur jag kan bli en bättre person, en bättre mamma, en bättre tandläkare och en bättre maka. Jag försöker förbättra mig ett steg i taget. Allt har sin tid och plats. Ibland fokuserar jag på min teknik som tandläkare, ibland på att bli en bättre hustru och ibland fokuserar jag mig bara på att vara en bättre kvinna, på att ta hand om mig själv. Jag försöker också tjäna. Det spelar ingen roll om mottagaren är mormon eller inte. Jag blir lycklig av att gå andra milen för att hjälpa någon. När jag känner i hjärtat att någon är ledsen säger en röst inom mig att jag borde krama om dem så att de får veta att de inte är ensamma. Jag lever efter min tro när jag tar hand om mina föräldrar. Jag älskar och respekterar dem. Och det gäller också mina bröder, som hjälpte mig under min tillväxt.