mormon.org Världsomfattande

Varför går mormoner ut som missionärer?

  • Vi går ut som missionärer för att dela med oss av evangeliet till andra som inte vet om det. Vi vet hur stor glädje vi kan få genom Kristi evangelium så vi vill dela med oss av den glädjen och hjälpa andra att också få den. Visa mer

  • Varför jag har valt att tjäna som missionär är för att jag känner att det är ett viktigt arbete som ber utföras av alla de som har möjligheten att göra det. Jag ser det även som en möjlighet att lära mig mer själv om Gud och hans plan för mig. En mission är så intensiv, dagligen studerar du och känner den helige anden. Min syster som tjänat en mission för några år sedan förklarade det som de bästa åren av hennes liv och att hon lärt sig mer om kyrkan under sin mission än vad hon skulle ha gjort på en hel livstid. Jag vill också ha denna kunskapen om kyrkan! Det finns så mycket att lära. Jag vill dela med mig av den kunskapen jag har om kyrkan till andra och göra allt för att de skall få komma tillbaka till honom en dag! Visa mer

  • Att följa Jesu Kristi exempel och predika evangeliet för världen. Visa mer

  • För att dela med sig av välsignelserna som kommer när man följer Frälsaren Jesus Kristus. Jag fick möjlighet att åka till Argentina för att berätta det jag visste om mormonernas tro. Det var det bästa och svåraste jag någonsin gjort. Visa mer

  • Mormoner går ut som missionärer för att representera Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga och predika evangeliet för alla människor samt för att ge alla människor möjligheten att acceptera evangeliet. Visa mer

  • Missionsarbetet är ett av de främsta sätten varpå Herrens barn kommer tillbaka till honom. Vi tror att vi alla kände och dyrkade Gud i himlen. Missionärer skickas ut på missioner världen över för att hjälpa till att sprida evangeliet och för att påminna alla hans barn om förbunden de ingick med honom. Alla medlemmar måste inte gå på mission, men alla som är värdiga uppmanas att vika två år av sina liv till att tjäna Gud. Många av mina vänner undrar varför män (äldster) och kvinnor (systrar) i collegeåldern inte prioriterar utbildning eller arbete istället för missionen. Som svar på den frågan vill jag börja med att säga att utbildning är högt värderad och framhålls i kyrkan. I en av våra heliga skrifter står det: ”Oavsett vilken grad av intelligens vi uppnår i detta liv, kommer den att följa med oss i uppståndelsen. Och om en person genom sin flit och lydnad förvärvar mera kunskap och intelligens i detta liv än en annan, kommer han att ha motsvarande större fördelar i den kommande världen.” Det gäller i första hand sekulär kunskap, men vi tror att det är lika viktigt, om inte viktigare, att få andlig kunskap. Att vika två år till att vara missionär är ett offer i fråga om skolan, men jag tror att välsignelserna och Herrens bud att predika hans evangelium för hela världen är något som bör prioriteras. Välsignelserna vi får av att tjäna som missionär (lagarbete, tidsplanering, drivkraft, tjänande) hjälper oss sedan under utbildningen. ”Sök i de bästa böcker efter visdomsord. Sök lärdom, ja, genom studier och även genom tro” (L&F 88:118). Missionärer betyder mycket för mig eftersom jag på ett direkt sätt har fått behållning av deras arbete. Jag vet vilket stort inflytande dessa unga systrar och äldster har för så många och har personligen upplevt glädjen och livsförändringarna som de erbjuder individer, familjer och framtida barn. Jag stöder missionärerna genom att skriva uppmuntrande brev, sprida evangeliet på internet och ge dem förslag på vilka de bör träffa. Visa mer

  • Mot slutet av min mission träffade jag en kvinna som hade undersökt kyrkan i över nio år. Hon hade studerat flera andra religioner också under den tiden. När hon berättade för oss att hon ville bli döpt sade hon att hon bara hade några frågor först. Hennes första fråga överraskade mig. ”Snickrar din far?”, frågade hon. ”Ja”, svarade jag, men jag tyckte det var en konstig fråga. ”Brukade du arbeta tillsammans med honom när du var yngre?”, frågade hon sedan. Återigen svarade jag ja, men jag förstod fortfarande inte varför hon ställde frågor som hon redan tycktes känna till svaren på. Hennes nästa fråga fick mig att hoppa till. ”Hade du på dig en röd och vit flanellskjorta när du arbetade tillsammans med din far?” Hon såg att frågan hade överrumplat mig. Min farfar dog nästan tio år tidigare. Jag hade sparat en av hans skjortor och brukade ha på mig den när min far och jag byggde en skalenlig segelbåt tillsammans under de två veckorna det tog för oss att gå igenom hans dödsbo. Jag undrade om hon hade letat rätt på min familj på andra sidan havet och på något sätt undersökt min bakgrund. Hon såg att jag förvirrades av att hon visste så mycket om mig, så hon fortsatte. ”Låt mig berätta varför jag frågar dig detta”, sade hon. ”När jag träffade sista dagars heligas missionärer för första gången för nio år sedan och läste i Mormons bok, så bad jag till Gud och frågade honom om jag borde gå med i deras kyrka. Efter bönen låg jag stilla i sängen. Jag blundade och såg en bild framför mig. Jag såg hur en far och en son arbetade i ett snickeri tillsammans. Pojken var ung och han hade på sig en röd och vit flanellskjorta. Jag kunde inte höra dem, men jag fylldes av en god känsla och med en känsla av att den pojken var missionären som skulle döpa mig! Jag anade inte att det skulle ta nio år, men när du först kom hem till mig visste jag att du var den pojken!” Vi steg ned i dopets vatten tillsammans den allra sista dagen under min tvååriga mission i England. Det var så givande att få se andra erfara samma glädje som jag hade känt! Jag kan inte tänka mig en bättre anledning att tjäna andra än att dela deras glädje och veta att vår Frälsare gläds över varje själ som kommer till honom, som den här systern. Vi verkar som missionärer för att vi älskar vår Frälsare Jesus Kristus och för att vi älskar våra andesyskon. Visa mer

Inga resultat