mormon.org Världsomfattande

Hur jag lever min tro

  • Jag älskar att gå till kyrkan varje vecka. Jag ser fram emot samma rutiner varje vecka: sakramentet (nattvarden), sången, Söndagsskolan, prästadömet … Själva vetskapen om att samma sak händer varje vecka ger mig en känsla frid. Jag har fått nöjet att verka inom Söndagsskolan och det gör att jag måste utvecklas som ledare och ständigt själv lära mig nya saker. Visa mer

  • Mellan 2008 och 2010 tjänade jag som missionär i England London Mission. En underbar tid där jag lärde mig jättemycket. Just nu är jag lärare för barn i åldrarna 8-10 år. Visa mer

  • Jag går i kyrkan varje söndag och läser i skrifterna minst en gång per dag. Ibland är det bara två eller tre minuter men jag får mycket ut av det. Visa mer

  • Möjligheten att välja rätt val varje dag är något som jag älskar. Jag försöker stärka min vardag genom att vara positiv och Kristus lik mot de personer jag möter dagligen. Exempel har vi alla i vårt liv, i alla våra dagar, Att vara ett gott exempel till andra är något som jag hoppas att jag kan vara. Jag spenderade 2 år av mitt liv att tjäna Herren i Texas, och under den perioden lärde jag mig mycket om hur vi måste ta hand om varandra, hur vi måste arbeta tillsammans för att skapa en god värld oavsett vilken tro vi har. Just nu arbetar jag med ungdomar genom att undervisa dem och uppmuntra dem till att bli de bästa personerna som de kan bli. Visa mer

  • Jag följer min tro genom att ta hand om min familj på bästa sätt. Jag försöker vara vänlig mot andra och visa dem respekt. För mig betyder min tro att jag måste lyssna på alla sidor av en fråga och visa respekt för dem vars trosuppfattning eller åsikter skiljer sig från mina. Jag tycker att Tracie är ett bra exempel på vad det innebär att vara mormon. Hon har en känsla för andras behov och tvekar inte att erbjuda hjälpen som behövs. Hon älskar och bryr sig verkligen om människor på ett sätt som vida överträffar vanlig vänlighet. Visa mer

  • Just nu handlar väldigt mycket av mitt liv om att förbereda sig för en mission, så min vardag idag är fylld med checklistor och dokument angående det. Utöver det så åker jag och min familj till ett av våra lokala möteshus varje söndag mellan 11 och 2 för att lära oss mer om vad som står i skrifterna, vad både forntida och nutida profeter har sagt och säger och för att träffa andra medlemmar och ha det trevligt. Jag undervisar också en grupp med barn i låg- och mellanstadieålder, och just nu läser vi Nya Testamentet, vilket är otroligt lärorikt då man måste förklara kärnan i lektionen medan man fortfarande håller det intressant. Visa mer

  • Jag försöker leva min tro genom att vara vänlig och generös och att hjälpa andra. Jag försöker vara ett exempel på renlevnad och höga moralnormer. Ibland misslyckas jag, men jag ger inte upp. Det allra viktigaste för mig är att jag är en bra make till min hustru och en bra pappa till mina barn. Jag tror att det viktigaste arbete jag någonsin kan uträtta sker inom mitt eget hems väggar. Jag vill ge mina pojkar samma känsla för vad som är rätt och fel som mina föräldrar gav mig. Min tro förankrar allt annat i mitt liv. Jag undrar ofta hur mitt liv skulle se ut om jag inte hade trott på Gud och hans plan för oss. Visa mer

  • Jag lever min tro genom att jag gör allt jag kan för att vara den bästa maken, pappan, sonen, brodern, vännen och Herrens tjänare. Jag älskar det här evangeliet så mycket och att inse att Mormons bok är sann är som när man har tappat bort nycklarna hemma och frenetiskt söker efter dem. Man söker och söker och söker överallt utan att man hittar dem. Så sätter man sig ner och lugnar ner sig och PLÖTSLIGT! ser du dem, mitt framför ögonen. Man hade varit så stressad så att man inte såg vad som låg mitt framför ögonen hela tiden. I dag har jag en tro på att allt kommer att ordna sig vad som än händer och jag möter dagen med Guds perspektiv på saker och ting istället för med min begränsade fattningsförmåga. Jag följer hans vägar och låter honom leda mig längs livets stig (Ords. 3:5–6). Jag försöker se hans himmelska hand i varje del av mitt liv. Visa mer

  • Jeg tror på Gud. Jeg tror på Jesus Kristus som Guds Sønn. Jeg tror at Jesus døde for meg på korset for å vise meg at han elsker meg, og at jeg kan bli renset fra mine synder (eller dårlige valg). Jeg kan alltid få tilgivelse - og det er en kjempegave. Jeg prøver å leve sånn at mennesker kan gjenkjenne det jeg tror på i mine handlinger og gjerninger. Jeg er utrolig takknemlig til Jesus for hans offer, fordi jeg fortjener ikke det. Men jeg prøver å alltid tilgi andre som han gjør, og alltid være takknemlig, og tjene andre. Det er ikke alltid lett, og jeg er langtborte fra perfekt som Jesus, men jeg prøver så hardt som mulig. Jeg elsker å reise! Jeg har vært i Spania, Frankrike, Belgia, Nederland, Norge, England, Skottland, Irland, Nord-Irland, Wales, Amerika og Canada. Det som er spesielt for meg er at hvor som helst du er, er kirken det samme. Jeg har opplevde helt ulike kulturer - men kirken er alltid konsekvent den samme kirken gjennom hele verden. Akkurat nå bor jeg i Norge - og trives. Jeg har en del ansvar i kirken hvor jeg nå bor - som en lære. Jeg prøver å undervise slik Jesus gjorde, men det er ikke altid lett! Visa mer

  • Jag tror att vi lever vår tro genom det sätt vi uppför oss varje dag och jag hoppas att jag lever med integritet, vänlighet, tålamod och en hängivenhet till värderingarna som vår tro omfattar, oavsett om det gäller i arbetslivet, i hemmet eller på golfbanan. Vår familj läser skrifterna och ber tillsammans nästan varje dag och jag tror att det hjälper oss alla att tänka mer på vår tillvaros eviga natur istället för att bara tänka på det som är för dagen. Jag har ett uppdrag som ”hemlärare”, vilket innebär att jag besöker två familjer i vårt område minst en gång per månad och strävar efter att de ska se mig som en lärare i evangeliet, en vän, en som uppmuntrar och en tillförlitlig resurs. Hemlärarverksamheten har välsignat mig mycket tack vare att det har lett till att jag har fått goda vänner som berikar mitt liv. Jag har arbetat med pappor som varit arbetslösa, uppmuntrat familjer som har haft funderingar om sin tro, stöttat familjer med hälsoproblem och det har gett mig stor glädje och behållning, något som vanligtvis händer när man lever enligt sin tro. Varje söndag har jag den otroliga förmånen att undervisa ungdomar mellan 16 och 18 år. Vi har 21 ungdomar i klassen och studerar Gamla testamentet. Jag älskar att göra berättelser och det vi kan lära oss av dem levande! Vad tycker jag? INGET är lika roligt som att arbeta med unga män och kvinnor. De är fulla av liv, de är smarta, de är begåvade, de är roliga att vara med. Det är så kul! Visa mer

Inga resultat