mormon.org Världsomfattande

Hur kan vi utveckla större harmoni i vårt hem?

  • Jag gillar följande citat från tillkännagivandet om familjen: ”Framgångsrika äktenskap och familjer skapas och bevaras genom principerna tro, bön, omvändelse, förlåtelse, respekt, kärlek, medkänsla, arbete och sund rekreation.” Som förälder motiveras jag till att bli en bättre person och eftersom jag vet att mina barn alltid ser vad jag gör så sporras jag alltid till att leva efter min tro. Barnen höjer ofta ljudnivån hemma tills den kommer upp på max när de gnäller, skriker eller hojtar. Men vi får tillbaka friden i hemmet genom att avsätta tid varje dag till att be och läsa skrifterna som familj och genom att gå i kyrkan tillsammans varje vecka. Visa mer

  • Lek! Vi arbetade hårt som familj när jag växte upp, men vi lekte ännu mer. Vi sökte äventyr så ofta vi kunde och jag tror att det förde oss närmare varandra. När vi lekte tillsammans så lärde vi oss så mycket om oss själva och varandra. Jag kommer alltid att minnas de stunderna med glädje och jag och min man planerar att ge våra barn samma slags uppväxt. Visa mer

  • Det är mycket viktigt att be som familj varje dag och att ha familjens hemafton. Visa mer

  • Jag smyger mig in till barnen varje kväll för att stoppa om dem och viska ”god natt”. Jag minns speciellt en dag när jag plötsligt insåg hur stor min äldsta flicka hade blivit. Jag började fundera över hur snabbt tiden flög förbi och hur mycket jag fortfarande ville lära henne. Den kvällen var en vändpunkt för mig. Min inställning till henne och mina andra två barn förändrades, eftersom jag insåg att varje dag ger mig tillfälle att älska dem, undervisa dem och lära mig av dem. Jag är så tacksam för att just jag får vara deras mamma, i dag och för evigt, och det gör att till och med de svåraste dagarna är överkomliga. Visa mer

  • Regelbundna böner och skriftstudier i vår familj har hjälpt oss att få ett mer harmoniskt hem. När vi troget gör det verkar det som om vi får mer tålamod och kärlek för våra barn och de är mycket snällare och mer kärleksfulla mot varandra. Att äta middag tillsammans har också hjälpt oss att utveckla större harmoni i vårt hem. Att ha möjlighet att prata med och lyssna på varandra vid middagsbordet har verkligen fört oss närmare varandra och skapat en anda av öppen kommunikation i vårt hem. Slutligen har det visat sig att ett mycket effektivt sätt att göra vårt hem till en mer harmonisk plats är att ha roligt tillsammans som familj, att spela spel eller njuta av friluftsaktiviteter. Visa mer

  • Harmoni börjar med en själv, den smittar av sig på andra personer och slutligen på gruppen. Att bestämma sig och avsätta tid för att begrunda och reflektera över det vi mest önskar för oss själva och våra familjer är lika viktigt som att ha hemma. En sådan investering ger oss en livlina och ett nyttigt perspektiv i tider av prövning. Ett hem behöver regler, och om de framställs tydligt och efterföljs på ett rättvist och konsekvent sätt, är familjen tryggt försäkrad mot oönskat inflytande utifrån. Min far hade en sällsynt förmåga som han särskilt hade nytta av när han mötte kriser, då han istället för att framhärda i sina subjektiva tankar eller tidigare åsikter, först försökte förstå andras. När jag anstränger mig på det sättet och sätter mig i min sons ställe, är jag inte fokuserad på mig själv eller tar illa upp personligen, utan jag kan hantera situationen mycket mer objektivt och på ett sätt som främjar familjen. När en förälder ger personlig tid och positiv bekräftelse till vart och ett av sina barn, får barnet hjälp att utveckla självkänsla och förstå sitt eget värde. För att kunna reglera den ständigt skiftande dynamiken i min familj har jag upptäckt att det är mycket viktigt att hålla rådslag med mina pojkar på tu man hand eller i familjen om vi ska kunna kommunicera och trivas i stort. Det är en speciellt givande upplevelse på tu man hand. Under dessa rådslag bör man enas om en form i vilken var och en av oss kan uttrycka våra tankar och bekymmer utan repressalier. En harmonisk utgång blir kanske inte alltid det omedelbara resultatet men om processen upprepas och tas på allvar, börjar familjen kommunicera och tids nog blir stämningen mer fridfull och kärleksfull. Visa mer

Inga resultat