mormon.org Din întreaga lume

Înștiințare privind confidențialitatea informațiilor (Updated 2018-09-01)

În această înștiințare, noi, Biserica lui Isus Hristos a Sfinților din Zilele din Urmă și entitățile sale, vă oferim informații despre cum procesăm informațiile personale. Când folosim termenii „noi”, „ne”, „nostru” sau „ni”, ne referim la Biserică și entitățile Bisericii.

1. Cine are control asupra informațiilor personale? 

Biserica lui Isus Hristos a Sfinților din Zilele din Urmă acționează prin intermediul reprezentanților săi și al entităților Bisericii când sunt procesate informațiile personale. Când ne împărtășiți informații personale, le împărtășiți Bisericii prin intermediul unor entități ale Bisericii.

a. TBiserica. Biserica lui Isus Hristos a Sfinților din Zilele din Urmă („Biserica”) este o comunitate ai cărei membri cred în aceeași doctrină religioasă, au aceleași practici și rânduieli religioase și sunt conduși după principii ecleziastice. Unitățile locale ale Bisericii, precum episcopiile, ramurile, țărușii, districtele, misiunile și zonele sunt doar subdiviziuni ale acestei comunități de credincioși și nu sunt persoane juridice separate; există puține excepții.

b. Entitățile Bisericii. Pentru a împlini nevoile referitoare la treburile temporale și a îndeplini alte scopuri ale Bisericii, o structură juridică formată din diverse persoane juridice distincte susține Biserica în întreaga lume. Aceste persoane juridice distincte (denumite în acest document „entitățile Bisericii”) sunt separate din punct de vedere legal de Biserică. Corporația Episcopului care prezidează a Bisericii lui Isus Hristos a Sfinților din Zilele din Urmă („CEP”), alături de una sau mai multe alte entități ale Bisericii, procesează informațiile personale în calitate de administratori responsa- bili de informațiile comune. Unele entități ale Bisericii pot primi informații personale pentru a le procesa și a presta servicii pentru acele entități ale Bisericii cu rolul de adminis- tratori de informații. La cererea dumneavoastră, vă putem oferi informații cu privire la entitățile Bisericii care vă proce- sează informațiile personale.

2.  Ce informații personale colectăm? 

Colectăm informațiile personale pe care (a) ni le trimiteți în mod activ, (b) cele pe care le înregistrăm și (c) cele pe care le obținem de la terțe părți. Procesarea informațiilor personale în mod automat sau nu, implică colectarea, înregistrarea, organiza- rea, structurarea, arhivarea, adaptarea sau schimbarea, recupe- rarea, consultarea, folosirea, dezvăluirea prin transmitere, răspândirea sau faptul de a le face disponibile, standardizarea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea acestora.

a.  Informațiile trimise în mod activ. Ne trimiteți informații personale când vă alăturați Bisericii, doriți să primiți rânduieli în Biserică, solicitați materiale ale Bisericii, solicitați acces la instrumente sau servicii ale Bisericii sau vă implicați în alte tipuri de interacțiuni sau comunicați cu Biserica. Când interacționați cu Biserica, noi procesăm, de obicei, numele, data nașterii, locul nașterii, numărul de telefon, adresa de e-mail, adresa fizică, fotografia, sexul, informațiile despre donații/plăți și așa mai departe. Ne puteți oferi informații suplimentare din propria inițiativă când participați la sondaje, concursuri sau alte activități sau evenimente. Participarea la sondaje, concursuri sau activități similare este opțională. Dacă nu doriți să participați la astfel de activități sau să oferiți informații personale referitoare la acestea, acest lucru nu va influența statutul dumneavoastră de membru sau posibilitatea de a folosi instrumentele și serviciile Bisericii care sunt disponibile. În asemenea cazuri, veți ști ce informații personale ne oferiți deoarece ni le veți trimite în mod activ și voluntar.

b. Informațiile pe care le obținem de la terțe părți și informațiile trimise în mod pasiv. Când legea locală permite, puteți trimite informații personale, inclusiv informațiile de contact ale altcuiva (cu alte cuvinte, ale unei terțe părți) pentru a ne permite să contactăm acea persoană, să-i trimitem ceva sau să vă îndeplinim în vreun alt mod cererea. Când oferiți informații personale ale altcuiva, trebuie, mai întâi, să obțineți consimțământul acelei persoane, dacă acest consimțământ este cerut prin lege.

Dacă dumneavoastră sau altcineva ne-a oferit informațiile dumneavoastră de contact și doriți să solicitați să nu mai fiți contactat ulterior, vă rugăm să urmați procedurile de dezabonare sau de retragere puse la dispoziție pe site-ul, buletinul informativ sau e-mailul de înștiințare respectiv sau să ne contactați la DataPrivacyOfficer@ldschurch.org.

Putem procesa și face disponibile publicului informații personale obținute din surse tipărite. Putem procesa și publica informații legate de viața de zi cu zi în acord cu legile locale.

Informațiile bazate pe locul în care vă aflați pot fi colectate de unele aplicații pentru dispozitive mobile cu scopul de a vă ajuta să găsiți cel mai apropiat templu sau cea mai apropiată casă de întruniri sau din motive similare. Puteți modifica această setare de pe dispozitivul dumneavoastră pentru a renunța la serviciile bazate pe locul în care vă aflați.

Când accesați oricare dintre resursele noastre, serverele noastre (folosind fișiere de conectare sau sisteme de filtrare) pot colecta informații pe care programul dumneavoastră de navigare le trimite de fiecare dată când accesați un site. Aceste informații pot include, dar nu sunt limitate la adresa protocolului de Internet (adresa IP), tipul programului de navigare, sistemul de operare, preferința cu privire la limbă, orice pagină web de referință pe care ați vizitat-o înainte de a accesa site-ul nostru, data și ora solicitării făcute de fiecare vizitator, informații pe care le căutați folosind resursele noastre și alte informații colectate de cookie-uri sau tehnologii similare. Vă rugăm să citiți Regulamentul referitor la cookie-uri afișat în cadrul fiecărei aplicații pentru dispozitive mobile sau pe site-urile noastre pentru a afla mai multe despre cookie-uri și tehnologii similare și cum le folosim.

3. În ce scop procesăm informațiile personale? 

Procesăm informații personale în scopuri ecleziastice și umanita- re, scopuri legate de genealogie, bunăstare socială, în scop misionar, de propovăduire și scopuri operaționale și administrative.

Folosim informații personale pentru a oferi servicii ecleziastice și alte servicii legate de acestea cu scopul de a îndeplini misiunea Bisericii. Putem folosi informațiile personale pentru (a) a vă contacta sau a contacta alte persoane, (b) a crea și păstra înregistrări cu privire la calitatea de membru, (c) a răspunde solicitărilor pe care le faceți, (d) a primi întrebările și sugestiile dumneavoastră oferite în mod voluntar, (e) a personaliza opțiuni sau conținut în cadrul instrumentelor și serviciilor folosite, (f) a evalua demnitatea de a participa la rânduielile din templu, la alte rânduieli, la slujirea misionară, la voluntariat ori poziții de condu- cere sau (g) a administra programul de învățământ religios al Bisericii, pe cel de bunăstare sau alte programe ale Bisericii. În acest context, motivele legale ale procesărilor informațiilor personale sunt fie nevoia de a îndeplini obligații contractuale și alte tipuri de obligații pe care le avem față de dumneavoastră sau faptul de a îndeplini acțiuni legitime ca biserică.

Putem, de asemenea, să folosim informațiile dumneavoastră pentru a ne supune legilor în vigoare și a ne exercita drepturile legale de a procesa informații.

De asemenea, putem folosi informațiile personale în scopuri administrative, inclusiv audituri, analize de date, detectări ale defecțiunilor de sistem și cercetare. În aceste cazuri, procesările noastre se bazează pe interese legitime de a realiza activitățile Bisericii.

4. Cui împărtășim informații personale? 

Împărtășim informațiile personale altor părți în situațiile de mai jos.

a. Terți furnizori. Este posibil să punem la dispoziția unor terțe părți informații personale pentru a îndeplini anumite funcții în numele nostru în vederea procesării de informații (de exemplu procesarea plăților, mentenanța, securitatea, analiza datelor, găzduirea, serviciile de analiză, informațiile rezultate în urma analizelor serviciilor de mesagerie ale rețelelor de socializare, sondajele și așa mai departe). În astfel de situații, conform acestei înștiințări și legilor în vigoare, furnizorii vor fi obligați prin contract să protejeze informațiile personale împotriva procesării suplimentare (inclusiv pentru scopuri de marketing) sau a transferului.

b. Entitățile Bisericii. Putem transfera informații personale către orice entitate a Bisericii în vederea realizării scopurilor Bisericii.

Dacă sunteți membru al Bisericii, informațiile generale cu privire la calitatea dumneavoastră de membru și orice alte informații opționale pe care doriți să le furnizați (de exemplu adresa de e-mail și o poză) pot fi împărtășite membrilor Bisericii din episcopia sau ramura și țărușul sau districtul din care faceți parte după cum este necesar potrivit scopurilor Bisericii menționate mai sus. Unele dintre informațiile dumneavoastră pot fi, de asemenea, vizualizate în cadrul resurselor noastre de pe Internet, inclusiv LDS.org, acea vizualizare fiind limitată și restricționată. Puteți opta să renunțați la împărtășirea informațiilor sau să limitați cantitatea de informații opționale pe care le împărtășiți modificând setările profilului dumneavoastră în cadrul fiecărei resurse în parte.

c. Cerințe legale. Este posibil să vă accesăm și să vă divulgăm informațiile personale, postările, consemnările din jurnal, conversațiile de pe chat, notițele personale, conținutul sau alte înregistrări de pe orice altă resursă dacă noi considerăm că acest lucru este solicitat prin citație, printr-un ordin judecătoresc sau administrativ ori este în alt mod cerut prin lege. Mai mult, vă putem divulga informațiile personale și alte informații: așa cum este solicitat prin lege sau pentru a exercita sau a apăra anumite drepturi legale; a lua măsuri de precauție împotriva posibilelor acuzaţii; pentru a proteja drepturile, proprietatea sau siguranța resursei oricărei persoane sau a publicului, în general; pentru a menține și a proteja siguranța și integritatea serviciilor noastre sau a infrastructurii noastre; pentru a ne proteja pe noi înșine și a proteja serviciile noastre împotriva utilizării frauduloase, abuzive sau ilicite; pentru a investiga și a ne proteja împotri- va pretențiilor sau acuzațiilor venite din partea unor terțe părți; sau pentru a sprijini instituțiile guvernamentale de implementare a legilor.

5. Unde stocăm informațiile personale? 

Vă putem stoca informațiile personale în centre de informații din Statele Unite, în cloud-uri sau în cadrul proprietăților entităților Bisericii. Pentru a ne asigura că informațiile pe care le transferăm altor entități sunt protejate în mod corespunzător, am încheiat acorduri privind transferul și procesarea informațiilor între respectivele entități ale Bisericii și furnizorii de servicii, acorduri care includ documentul Clauze contractuale standard, aprobat de Comisia Europeană în acord cu cerințele legale ale UE (pe care îl puteți verifica dacă ne contactați așa cum este sugerat la sfârșitul acestei înștiințări).

6. Cum securizăm informațiile personale?

Noi folosim măsuri tehnice și organizatorice pentru a proteja informațiile personale pe care le primim pentru a evita pierderea, utilizarea necorespunzătoare și modificările neautorizate și pentru a le menține confidențiale. Ne verificăm cu regularitate proceduri- le de securitate și avem în vedere tehnologiile și metodele de securitate noi și adecvate. Folosim, de asemenea, tehnologii actuale de criptare pentru a cripta transmiterea informațiilor către paginile noastre de conectare. Cu toate acestea, pentru că nu putem garanta securitatea completă a acestor tehnologii de criptare, vă rugăm să fiți precauți când trimiteți online informații personale.

7. Pe ce perioadă reținem informațiile personale? 

Noi reținem informațiile personale colectate, inclusiv cele strânse prin intermediul aplicațiilor pentru dispozitive mobile, dar și alte informații trimise, pe o perioadă rezonabilă pentru a îndeplini scopuri legate de procesare menționate mai sus. Apoi, le arhivăm pe o perioadă determinată de cerințele sau considerentele legale. Când arhivarea nu mai este necesară, ștergem informații- le personale din înregistrările noastre, cu excepția câtorva informații privind istoricul profilului, înregistrări genealogice generale și informații personale pe care le reținem ca parte a înregistrărilor genealogice permanente, a înregistrărilor calității de membru sau istorice ale Bisericii.

8. Cum vă puteți accesa și corecta informațiile personale? 

Noi ne străduim să menținem acuratețea informațiilor personale și ne bazăm pe dumneavoastră să vă asigurați că informațiile personale sunt complete și corecte. Puteți solicita accesul la informațiile personale și le puteți verifica, corecta sau modifica (inclusiv actualiza), puteți bloca informațiile personale prin înregistrarea specifică site-ului respectiv, prin profilul dumnea- voastră sau prin intermediul contului SZU, după cum este cazul.

Dacă sunteți membru al Bisericii, unele dintre informațiile personale vă pot fi actualizate doar făcând modificări în înregis- trarea calității dumneavoastră de membru al Bisericii. Astfel de modificări trebuie făcute contactându-l pe funcționarul unității dumneavoastră și solicitându-i să facă acea modificare.

Ne puteți contacta pentru a vă exercita alte drepturi statutare, cum ar fi portabilitatea informațiilor, obiecții în acord cu legile în vigoare, restricții cu privire la procesare și ștergerea informațiilor dumneavoastră personale. Aveți dreptul, de asemenea, de a depune o plângere unei autorități cu caracter de supervizare.

Dacă întâmpinați probleme cu modificarea sau actualizarea informațiilor personale, ne puteți contacta după cum este sugerat la sfârșitul acestei înștiințări.

9. Data la care intră în vigoare și rectificări. 

Această înștiințare intră în vigoare în data de 1 septembrie 2018 și poate suferi rectificări din când în când.

10. Contactați-ne. 

Avem un funcționar principal responsabil cu protecția informații- lor care poate răspunde la întrebări referitoare la confidențialita- tea informațiilor sau probleme de securitate. Întrebările legate de această înștiințare sau de siguranța informațiilor personale pe care le procesăm pot fi trimise prin e-mail, fax sau poștă astfel:

E-mail:            DataPrivacyOfficer@ldschurch.org
Fax:                 +1-801-240-1187
Adresă:           Data Privacy Office
                        50 E. North Temple Street
                        Salt Lake City, UT 84150-0013
                        USA