mormon.org Din întreaga lume

Există restricţii bazate pe rasă sau culoare în ceea ce priveşte persoanele care se pot alătura Bisericii lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă sau care pot deţine preoţia?

Răspuns oficial

Nu există nicio restricţie bazată pe rasă sau culoare în ceea ce priveşte persoanele care se pot alătura Bisericii lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă. De asemenea, nu există nicio restricţie bazată pe rasă sau culoare în ceea ce priveşte persoanele care pot deţine preoţia în Biserica lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă.

Într-o declaraţie oficială a Bisericii se spune: „Toţi credincioşii, bărbaţi demni din Biserică, pot primi sfânta preoţie, cu puterea de a exercita divina autoritate şi de a se bucura, împreună cu aceia dragi lor, de fiecare binecuvântare care decurge, inclusiv de binecuvântările din templu. În consecinţă, toţi bărbaţii demni din Biserică pot fi rânduiţi la preoţie fără deosebire de rasă sau culoare"
(Doctrină şi legăminte, Declaraţia oficială – 2, p. 346).

Gordon B. Hinckley, fost preşedinte al Bisericii lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă, a reafirmat acest principiu atunci când s-a adresat Clubului Naţional de Presă din Washington D.C.: „Credem în vechiul proverb «Unde-i unul nu-i putere, unde-s doi puterea creşte». Deţinătorii preoţiei nu sunt plătiţi pentru slujirea lor şi fiecare bărbat demn este eligibil să primească această preoţie".

  • Nu, nu sunt. Deţin preoţia, lucru care este o binecuvântare incredibilă pentru mine şi familia mea. Un timp, au fost restricţii şi, de aceea, am avut sentimente negative faţă de Biserică, dar luaţi în considerare următorul lucru… Studiind, am aflat că nu a fost nicio biserică sau religie în Statele Unite sau în întreaga lume, în ultimul secol, care să nu fi practicat, în vreun fel, segregaţia rasială sau discriminare. Oamenii nu sunt perfecţi (de aceea noi toţi avem nevoie de influenţa unui Dumnezeu iubitor în vieţile noastre). La mijlocul anilor 1800, conducătorii Bisericii noastre au suferit o mare persecuţie pentru că au îngăduit sclavilor să trăiască şi să fie membri printre mormoni şi au fost unşi cu smoală şi pene, bătuţi şi chiar alungaţi din casele lor. În 1844, când Joseph Smith (primul profet al Bisericii lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă) a candidat la preşedinţia Statelor Unite, platforma sa politică includea abolirea sclaviei până în anul 1850. Acest lucru nu a fost primit bine într-o ţară în care sclavii erau proprietate. Ca în oricare altă credinţă, oamenii se străduiesc să devină mai buni, trăind în acord cu principiile predate de Salvator, lucru care are loc rând după rând, precept după precept. Biserica are o declaraţie oficială care se găseşte alături de scripturile sfinţilor din zilele din urmă, care anunţă lumea că Biserica lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă, ca entitate, nu permite nicio formă de discriminare împotriva persoanelor de culoare niciunde în Biserică. Nu cunosc nicio religie care să aibă un astfel de document oficial cum este cel inclus în scripturile folosite de sfinţii din zilele din urmă. Este o mare putere în revelaţia personală şi ea poate fi dată tuturor oamenilor care Îl caută pe Domnul şi doresc să cunoască voia Sa. Este minunat! Afişează mai mult

Niciun rezultat