mormon.org Świat

Czym jest Zadośćuczynienie Jezusa Chrystusa? Dlaczego było konieczne, aby Jezus Chrystus poświęcił Swoje życie?

Oficjalna odpowiedź

Słowa nie są w stanie wyrazić, czym jest Zadośćuczynienie będące najważniejszym i niezwykłym wydarzeniem w historii świata. Poprzez cierpienie w Ogrodzie Getsemane, a potem na krzyżu, Zbawiciel zadośćuczynił za nasze grzechy. To jest radosna nowina dla wszystkich ludzi!

Nie potrafimy w pełni zrozumieć, w jaki sposób Jezus cierpiał za nasze grzechy. Wiemy jednak, że w Ogrodzie Getsemane ciężar naszych grzechów sprawił, iż odczuwał taką mękę, że krwawił z każdego poru (Nauki i Przymierza 19:16–17).

Później, kiedy Jezus wisiał na krzyżu, dobrowolnie znosząc bolesną śmierć zadaną Mu w jeden z najbardziej okrutnych sposobów, ponownie poczuł ciężar naszych grzechów. Na stronie 462. książki „Jesus the Christ” (Jezus Chrystus) czytamy: „Wydaje się, że oprócz budzącego grozę cierpienia na krzyżu męka w Getsemane powraca na myśl jako tak wyjątkowo dotkliwa, że przekracza ludzką wytrzymałość. W tej najbardziej przepełnionej goryczą godzinie umierający Chrystus był sam, sam w najstraszliwszej rzeczywistości”.

Zbawiciel mówi nam:

„Bowiem ja […] cierpiałem je za wszystkich, aby nie cierpieli […] jako ja sam cierpiałem” (Nauki i Przymierza 19:16–17).

Tylko Jezus Chrystus był w stanie uczynić wszystko to, co było wymagane do zadośćuczynienia za nasze grzechy. Aby w pełni skorzystać w naszym życiu z błogosławieństw Jego Zadośćuczynienia, musimy mieć wiarę w Chrystusa, odpokutować za nasze grzechy, zostać ochrzczeni i konfirmowani przez osobę, która ma do tego upoważnienie, przyjąć dar Ducha Świętego, przestrzegać przykazań Boga, przyjąć święte obrzędy i starać się być do Niego podobni. Kiedy robimy to wszystko, pamiętając o Jego Zadośćuczynieniu, możemy powrócić do Niego i naszego Ojca Niebieskiego, aby żyć z nimi wiecznie.

  • Dzięki Zadośćuczynieniu możemy naprawić i przezwyciężyć skutki grzechu, od czasów Adama do śmierci Jezusa Chrystusa. Prawdziwi wyznawcy byli nauczeni, by składać Panu ofiary ze zwierząt. Te ofiary były symbolem nadchodzącej śmierci Jezusa Chrystusa. Jezus Chrystus, jako Jednorodzony Syn Boga i jedyna bezgrzeszna osoba, jaka żyła na tej ziemi, był jedynym zdolnym do dokonania Zadośćuczynienia za całą ludzkość. Rozwiń

Brak wyników