mormon.org Świat

W jaki sposób możemy wzmacniać naszą wiarę w Jezusa Chrystusa?

Oficjalna odpowiedź

Prorok Alma z Księgi Mormona porównał wiarę do nasiona. Kiedy zasiejemy nasiono i je odżywiamy, to jeżeli jest ono dobre, zobaczymy, jak wzrasta i wydaje owoc (Alma 32:28–43). Tak samo dzieje się z wiarą. Jeśli jesteś posłuszny Bożym przykazaniom, studiujesz Jego Słowo i masz pragnienie wiary w Chrystusa, wiara będzie w tobie wzrastać.

  • Nawróciłem się do Kościoła — studiowałem, modliłem się i wprowadzałem to w życie. Dowiedziałem się, że wiedza poprzedza wiarę. Tak więc, aby zyskać większą wiarę w mojego Zbawiciela, musiałem jak najwięcej się o Nim dowiedzieć poprzez studiowanie pism świętych i modlitwę. Bardzo lubię cytat: „Wiedza wprowadzona w życie ma moc”, więc po uzyskaniu wiedzy musiałem coś z tym zrobić. Dążąc do naśladowania Jego przykładu i życia zgodnego z Jego naukami, wzmocniłem moją wiarę w Zbawiciela. Jest to bardzo prosty proces, ale działa. Nie wierzcie mi na słowo, wypróbujcie to. Rozwiń

  • Wierzę, że możemy zwiększyć wiarę w Chrystusa za każdym razem, kiedy postępujemy zgodnie z Jego wolą. To takie proste!! Postępujemy dobrze i od razu odczuwamy radość czy pokój!! Czyż chcielibyśmy lepszej odpowiedzi? Sam Zbawiciel przecież nauczał: „Jeśli kto chce pełnić wolę jego, ten pozna, czy ta nauka jest z Boga, czy też Ja sam mówię od siebie”. Ja, Vivian Muñoz, wiem sama z siebie, że Pan NIGDY nie mówił sam od siebie. On jest Chrystusem, Synem żyjącego Boga, naszym Panem i Zbawicielem, i za każdym razem, kiedy wykonuję Jego wolę oraz jestem uczciwą, wierną kobietą, ponowie doświadczam przepełnionej mocą obietnicy, jaką nam dał: że poznamy, iż On jest tym, za kogo się podaje!!! I ponownie odczuwam, że to prawda!!!! Rozwiń

  • Wierzcie w Niego. Wiem, że Zbawiciel tak wiele nam obiecał i musimy wierzyć, że spełni swe obietnice. Gdy nauczymy się Mu ufać, będziemy mieć coraz więcej wiary i zobaczymy, jak Jego obietnice spełniają się w naszym życiu. Rozwiń

Brak wyników