mormon.org Świat

Czy naprawdę wierzycie, że w dzisiejszych czasach żyje prorok, taki jak Mojżesz?

Oficjalna odpowiedź

W całej historii świata Bóg wybierał proroków, takich jak Noe, Abraham, Mojżesz i inni, aby nauczali ewangelii i kierowali Jego Kościołem (Księga Amosa 3:7). Nie inaczej jest dzisiaj. Wszyscy potrzebujemy wskazówek od Boga podczas naszego życia w świecie, w którym wiele rzeczy jest mylących. Ponieważ Bóg kocha Swoje dzieci, nadal powołuje żyjących proroków. Józef Smith (1805–1844) był pierwszym prorokiem naszych czasów. Obecnie wybranym prorokiem Boga jest Russell M. Nelson.

Tak jak Bóg wyprowadził Izraelitów z niewoli i poprowadził do lepszego miejsca poprzez Swojego proroka Mojżesza, tak też prowadzi dziś Swoje dzieci ku szczęśliwemu i spokojnemu życiu, jeśli zdecydują się podążać za przykładem Jego żyjącego proroka. Zachęcamy cię do wysłuchania słów żyjących proroków i rozważenia, w jaki sposób poznanie Boga może zaowocować w twoim życiu.

  • Dlaczego nie? Dlaczego Bóg miałby przestać komunikować się z nami przez swojego proroka, mimo że robił to w przeszłości? On jest niezmiennym Bogiem dzisiaj, jutro i na zawsze, dlatego logiczne jest, że dał nam proroka w dzisiejszych czasach. Rozwiń

  • Jestem bardzo wdzięczna za to, że mamy dziś żyjącego proroka. W czasach biblijnych byli prorocy tacy, jak: Mojżesz, Noe i inni. Bóg kocha nas tak samo mocno, jak kochał ludzi w tamtych czasach, więc jest to dla mnie oczywiste, że powołał proroka również i w naszych czasach. Świat stale się zmienia; wszystko, od polityki i norm społecznych, do warunków atmosferycznych i porad zdrowotnych. Bardzo pociesza mnie wiedza o tym, że Bóg zawsze powołuje proroków, by prowadzili Jego dzieci. Świat się zmienia, ale zasada powoływania proroków pozwala ewangelii Chrystusa pozostać taką samą. Wszyscy możemy otrzymywać nasze własne odpowiedzi na modlitwy, ale Prorok jest rzecznikiem Boga dla świata. Rozwiń

Brak wyników