mormon.org Świat

Jaki wpływ wiara w Jezusa Chrystusa może wywrzeć na nasze małżeństwa, związki rodzinne i przyjaźnie?

Oficjalna odpowiedź

Udane małżeństwo wymaga wiary zarówno w Boga, jak i w siebie. Wiara w Boga to coś więcej, niż teoretyczne wierzenie w Niego. Mieć wiarę w Boga znaczy: ufać Mu, pokładać w Nim nadzieję i chcieć działać zgodnie z naszą wiarą w Niego. Jest to zasada działania.

Wspólna wiara w Boga może łączyć pary małżeńskie i rodziny w zobowiązaniu przestrzegania wspólnych wartości. Może to dodać im sił do przezwyciężania przeszkód, które w przeciwnym wypadku mogłyby zniszczyć ich relacje.

W udanych małżeństwach małżonkowie ufają sobie nawzajem i starają się zapewnić swojego małżonka, że są godni zaufania. Każdy silny związek małżeński lub relacja rodzinna musi się opierać na wzajemnym zaufaniu i byciu wiarygodnym.

Wiara w siebie nawzajem, podobnie jak wiara w Boga, może pomóc małżonkom i rodzinom stawić czoła niepewności i sprostać wysokim oczekiwaniom.

  • Poznałam Jezusa Chrystusa dzięki pismom świętym i zasadom. Dzięki Jego ewangelii wiem, że On istnieje, kocha mnie i pomaga mi zabiegać o to przekonanie każdego dnia we wszystkich związkach, rodzinnych i międzyludzkich — gdy dążę do osiągnięcia czegoś ponad moje możliwości. Ta pomoc jest niemal namacalna. Jestem bardzo wdzięczna za pomoc we wzmacnianiu mojej rodziny i związku z moim mężem poprzez ewangelię Jezusa Chrystusa. Rozwiń

Brak wyników